Schrack Technik Polska

Multiswitch ATS 16 A

MULTISWITCH ATS 16 A - przełącznik zasilania źródła

MULTISWITCH ATS 16 A jako przełącznik zasilania źródła jest prostym i efektywnym rozwiązaniem do zarządzania redundancją zasilania dostarczoną przez dwa niezależne źródła.

Zapewnia on nieprzerwane działanie kluczowych urządzeń.
Jego zastosowanie zapewnia zwiększenie niezawodności w dostarczaniu zasilania niż przy zastosowaniu tylko pojedynczego zasilacza UPS lub UPS z zewnętrznym bypass-em serwisowym.

W odróżnieniu od klasycznej automatyki przełączenie następuje bardzo szybko, poniżej ¼ okresu napięcia (natychmiastowo, jeśli obydwa źródła są w fazie).

MULTISWITCH ATS pozwala na automatyczne lub ręczne przełączenie obciążenia między dwoma niezależnymi źródłami mocy bez przerywania zasilania.

Każde z tych dwóch źródeł może być wybrane, jako preferowane źródło zasilania, a drugie może stanowić źródło alternatywne. W wypadku awarii przełączenie z jednego źródła na drugie jest automatyczne i natychmiastowe.

Wyposażenie systemu zasilania odbiorów z UPS w zewnętrzny przełącznik statyczny MULTISWITCH ATS 16 A znacznie poprawia MTBF systemu (ang. Mean Time Between Failures – średni czas bezawaryjnej pracy, czyli czas przez który może działać urządzenie bez przerwy).

Zastosowanie MULTISWITCH ATS 16 A zapewnia, że napięcie wyjściowe nie zostanie przerwane, nawet jeśli nastąpi awaria zasilacza UPS podłączonego do linii preferowanej.

Zalety

Schemat ideowy
 • Prąd wejściowy do 16A
 • Wyjściowe zabezpieczenia termiczne 10A dla WYJŚĆ 1 i 2 (wyjścia 10A)
 • Panel kontrolny (7 diod LED informacyjnych)
 • Poziomy napięć przełączenia ze źródła preferowanego na alternatywne ustawiane są przez użytkownika.
 • Porty komunikacyjne RS232, USB ( możliwość monitorowania urządzenia za pomocą oprogramowania POWERSHIELD)
 • Złącza stykowe bezpotencjałowe do podłączenia np. systemu BMS.
 • Brak konieczności wykonania połączenia pomiędzy MULTI-SWITCH ATS a źródłami zasilania, bądź urządzeniami zewnętrznymi.
 • Wszechstronność zastosowania: MULTI-SWITCH ATS może być zasilany z dwóch różnych źródeł zasilania (2 zasilacze UPS, nawet różnych mocy / typów)
 • Maksymalna temperatura pracy do 40°C
 • Montaż w szafie typu RACK ( 19” )
 • Wymiary: 1U x 19” x 330mm
 • Waga: 5 kg

Ochrona przeciw awariom obciążenia

W przypadku awarii obciążenia (np. zwarcia) MULTI SWITCH ATS odłączy tylko tę grupę gniazd, w których ono występuje, zabezpieczając inne odbiory przed odłączeniem (np. w przypadku słabej selektywności zabezpieczeń).

Zastosowanie

 • Obwody sterowania i automatyki
 • Systemy zasilania
 • Centra komputerowe i telekomunikacyjne
 • Służba zdrowia (sale operacyjne, oddziały intensywnej opieki medycznej )
 • Banki, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe
 • Firmy spedycyjne