Schrack Technik Polska

Karta SNMP - NETMAN 204

Karta SNMP NetMan 202

Karta SNMP NetMan 204 to urządzenie, które jako agent sieciowy, umożliwia zarządzanie UPS’ami bezpośrednio podłączonymi do sieci LAN 10/100 Mb za pomocą głównych sieciowych protokołów komunikacyjnych (TCP/IP, HTTP i SNMP).

Można więc łatwo zintegrować UPS ze średnimi i dużymi sieciami teleinformatycznymi, w celu zapewnienia wysokiego stopnia niezawodności komunikacji pomiędzy UPS’ami i systemem ich zarządzania. Urządzenie rejestruje także wartości parametrów UPS i zdarzeń w archiwum dziennika historii.

Właściwości

 • 32-bitowy procesor RISC
 • Kompatybilny z sieci Ethernet 10/100Mbps i IPv4/6
 • Kompatybilny z oprogramowaniem PowerShield3 i TeleNetGuard
 • SNMP v1 i v3 z RFC1628 dla połączenia PowerNETGuard i NMS
 • SNMP v1 i v3 z RFC3433 dla zarządzania czujnikami środwiskowymi
 • HTTP dla kontroli UPS przez przeglądarkę internetową
 • SMTP dla wysyłania powiadomień o alarmach i stanie UPS za pomocą email
 • Log’i wydarzeń i zarządzanie danymi
 • Zarządzenie Wake-on Lan dla uruchamiania komputera przez sieć TCP/IP
 • Inne standardy: DHCP, DNS, RARP, FTP, NTP, ICMP, IGMP
 • Zarządzanie czujnikami środowiskowymi
 • Konfigurowalny przez Telnet, SSH, i seryjną sesję terminala z eksportem/importem danych
 • Możliwość aktualizacji firmware’u przez port USB lub protokoły FTP i HTTP.

Czujniki środowiskowe

Czujniki środowiskowe stanowią doskonale uzupełnienie dla karty SNMP. Czujniki umożliwiające kontrolę stanu temperatury, wilgotności łączymy kablem zakończonym RJ12 z kartą SNMP. Dzięki temu, za pomocą przeglądarki internetowej możemy sprawdzić warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu UPS lub innym. W razie przekroczenia ustalonych wartości możemy wywołać poprzez kartę SNMP żądaną akcję jak np. wysyłanie powiadomienia, automatyczne zamykanie serwerów / systemów informatycznych lub innych działań. Możemy podłączyć kaskadowo do 6 czujników.

Przykład ekranu z parametrami UPS monitorowanego za pośrednictwem protokołu HTTP

HTTP

Przy użyciu protokołu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), można monitorować stan UPS za pomocą przeglądarki sieci web bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Obsługiwany jest on przez wszystkie najbardziej popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Safari, Firefox, Netscape Navigator, Konqueror, Opera). Jeżeli nazwa hosta lub adres IP NetMan Plus zostanie wpisany do przeglądarki internetowej, zostanie pokazany ekran widoczny poniżej, wraz z głównym informacjami o UPS oraz danymi eksploatacyjnymi.

Po lewej stronie ekranu znajdują się następujące przyciski:

 • Dane nominalne (Nominal Data): otwiera stronę wyświetlającą wartości nominalne UPS, wykaz aktywnych alarmów i schemat działania UPS (zobacz obraz ekranu poniżej)
 • FTP: otwiera sesję FTP (patrz: punkt "FTP")
 • Dodatkowe informacje (About): Otwiera stronę z informacjami o prawach autorskich

Opis:
A: port sieciowy;
B: LED
C: Przycisk Reset
D: Gniazdo USB
E: USB (zarezerwowane)
F: Port szeregowy (zarezerwowane)

SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) jest protokół komunikacyjny, który umożliwia zarządzającemu (Menedżerowi) wysyłać żądania do serwera (agenta). NetMan Plus jest agentem SNMP. Do wymiany informacji, zarządzającym i agent używana jest technika adresowania o nazwie MIB (Management Information Base). Istnieje plik MIB dla każdego agenta, określające, które zmienne może zażądać i nadać odpowiednie prawa dostępu. Agent można również wysyłać wiadomości (TRAP) bez uprzedniego żądania od zarządzającego, aby poinformować go o ostatnich szczególnie ważnych wydarzeniach. Protokół SNMPv3 jest ewolucją SNMP i wprowadza nowe ważne funkcje związane z bezpieczeństwem.

UDP

UDP (User Datagram Protocol) to protokół sieciowy o niskim poziomie, który gwarantuje prędkość wymiany danych i niskie natężenie ruchu sieciowego. Jest to protokół wykorzystywany przez oprogramowanie UPSMon do monitorowania i kontroli zasilacza UPS. Połączenie UDP używa domyślnie portu UDP 33000, ale można konfigurować go na innych portach zgodnie z wymaganiami.

Karta SNMP - NETMAN 202 Przykład połączenia z serwerem FTP

FTP

FTP (File Transfer Protocol) jest protokołem sieciowym wykorzystywany do wymiany plików.
Netman Plus wykorzystuje ten protokół w następujących celach:

do pobierania plików z wartościami UPS i zdarzeniami znajdującymi się w archiwum historii dziennika (Datalog i Eventlog) z konta użytkownika "user"

do  pobierania i przesyłania plików konfiguracyjnych

do aktualizacji oprogramowania (firmware)

Dla tych przypadkow od klienta FTP wymagane jest aby miał skonfigurowane poniższe  parametry:

 • Host: nazwa hosta lub adres IP oraz Netman
 • Użytkownik: dane użytkownika
 • Hasło: aktualne hasło (domyślna konfiguracja: "hasło" - “password”)

Połączenie może być ustalone za pomocą przeglądarki internetowej (wszystkie najpopularniejsze przeglądarki internetowe są obsługiwane), wstawiając następujący adres:
ftp://user @ <address.NetMan plus>, gdzie <address.NetMan plus> jest zastępowany adresem urządzenia rzeczywistego. W tym przypadku wyświetlony zostanie ekran jak poniżej.
 

Email

Netman Plus może wysłać powiadomienia pocztą e-mail, w przypadku wystąpienia jednego lub więcej stanów alarmowych. Wiadomości e-mail mogą być wysyłane do trzech odbiorców i może być wysłane do siedmiu różnych rodzajów alarmu. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół wykorzystywany do wysyłania wiadomości e-mail. Są one wysyłane do serwera SMTP na port 25.