Schrack Technik Polska
 • Wsparcie techniczne - zasilacze UPS

  Firma Schrack Technik jest w stanie pomóc Państwu w przygotowaniu
  koncepcji oraz wyceny wszystkich elementów systemu, a także przekazać
  ważne informacje dotyczące planowania, instalacji lub konserwacji w zakresie UPS.

Wsparcie techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych z zasilaczami UPS

Projektowanie instalacji bezprzerwowego systemu zasilania urządzeń elektrycznych o znaczeniu krytycznym z zasilaczami UPS wymaga wiedzy i doświadczenia inżyniera elektryka. Podejmując decyzję o zabezpieczeniu sprzętu IT oraz innych urządzeń przed zanikami zasilania oraz zakłóceniami występującymi w sieci elektroenergetycznej, należy uwzględnić szereg uwarunkowań gwarantujących, że UPS spełni Państwa oczekiwania.

Wychodzimy z założenia, że każda instalacja UPS wymaga indywidualnego podejścia do konkretnej lokalizacji.


Naszą pomoc można uzyskać w zakresie projektowania:

 • przy konfiguracji systemów
 • przy wyborze właściwej technologii
 • przy analizie techniczno-ekonomicznej
  dla alternatywnych rozwiązań
 • przy planowaniu i wyborze lokalizacji

Lokalizacja zasilacza UPS powinna być wybrana
z rozwagą, w zależności od:

 • wymagań dot. przestrzeni podłogowej
 • warunków wentylacyjnych
 • obciążenia posadzki
 • wymogów dot. montażu urządzenia

Oraz:

Pojemność akumulatorów lub baterii musi być wystarczająca do:

 • wyłączenia komputera bez utraty danych
 • zakończenia innych operacji np. w szpitalach
 • spełnienia przepisów bezpieczeństwa np. w systemach oświetlenia awaryjnego lub zasilania wentylatorów wyciągowych dymu

Analiza, czy zastosować (wraz ze wzrostem zapotrzebowania mocy):

 • zasilacz UPS w pracy równoległej
 • uzupełnienie o kolejny zasilacz UPS systemu redundantnego
 • zastosowanie nowego zasilacza UPS dla nowych urządzeń

Dobór zasilacza UPS w oparciu o zapotrzebowanie mocy i charakteru urządzeń odbiorczych:

 • do pracy urządzeń technicznych, medycznych lub komputerowych
 • w zakresie odporności na zakłócenia występujące w danym obiekcie
 • zdolności zasilacza UPS i możliwości jego przeciążenia
 • warunki komunikacyjne i transport uwzględniając gabaryty i wagi urządzeń
 • łatwość przyłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej
 • swobodny dostęp do urządzeń podczas ich obsługi i serwisu
 • odpowiednia cyrkulacja powietrza (odprowadzanie ciepła)
 • ochrona przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych
 • ochrona przed nadmierną temperaturą i wilgotnością
 • ochrona przed zapyleniem (czystość powietrza)
 • ochrona przeciwpożarowa
 • niedostępność pomieszczenia dla osób nieuprawnionych i niepowołanych
 • obciążalność podłoża: nacisk powierzchniowy (standardowo 500 kg/m2) i punktowy (w kg/cm2)
 • dobór oraz wymagania dla okablowania zasilającego i odbiorczego oraz okablowania komunikacyjnego dla systemu UPS
 • pomoc przy ustawieniu urządzeń w pomieszczeniach
 • usytuowanie oraz wstępne wyliczenia dla wentylacji i klimatyzacji
 • usytuowanie zewnętrznego bezprzerwowego bypassa serwisowego
 • ustalenie obciążalności podłoża oraz w jaki sposób, zmniejszyć nacisk na podłoże

Monitorowanie zasilacza UPS za pomocą standardowych kart komunikacyjnych

 • za pomocą oprogramowania lub kart SNMP
 • za pomocą dodatkowych kart komunikacyjnych do BMS, ModBUS itp.

Zdalne monitorowanie zasilacza UPS

 • zdalny wyświetlacz, ostrzeżenie świetlne, sygnały dźwiękowe
 • powiadamianie poprzez adapter SNMP w sieciach komputerowych lub adaptery magistrali w systemach lokalnych lub BMS
 • gdy wymagana jest zdalna sygnalizacja stanu pracy poprzez SMS


Realizujemy przeglądy oraz konserwacje zasilaczy UPS w celu zapewnienia ich niezawodnej i bezawaryjnej pracy. Regularne przeglądy pozwalają na wczesne wykrycie usterek i zwiększają niezawodność funkcjonowania UPS oraz minimalizują ryzyko wystąpienia awarii.

 • instalacje, uruchomienia oraz szkolenia z obsługi
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • wymiana baterii oraz prace konserwacyjne

Serwis gwarancyjny

 • instalacje nowych zasilaczy UPS
 • uruchomienie zasilacza UPS i systemów
 • szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzeń
 • okresowe przeglądy na podstawie odrębnych umów
 • naprawy wynikające z warunków gwarancji
 • sprawdzenie wykonania przygotowanej instalacji elektrycznej

Serwis pogwarancyjny

 • przeglądy konserwacyjne (czyszczenie urządzeń itp.)
 • wymiana elementów eksploatacyjnych (wentylatory itp.)
 • testy poprawnej pracy
 • pomiary parametrów oraz wymiana baterii
 • pomiary parametrów sieci zasilającej
 • okresowe przeglądy na podstawie odrębnych umów

Aby się z nami skontaktować, należy:

Wypełnić formularz kontaktowy:
Formularz kontaktowy

Lub zgłosić się bezpośrednio do opiekuna grupy produktów:

Jacek Wachnicki
Product Manager
tel. +48 608 649 041
e-mail: j.wachnicki(at)schrack.pl