Schrack Technik Polska

Aktor grzewczy KNX

Aktor grzewczy KNX przeznaczony do montażu na szynie DIN TH 35 mm, wykorzystywany jest do sterowania napędami termoelektrycznymi 230V AC, instalowanymi poprzez odpowiednie pierścienie na zaworach hydraulicznych.

Urządzenie posiada 6 niezależnych wyjść półprzewodnikowych (każde z nich wymaga podłączenia przewodu N oraz przewodu fazowego L), z których zasilane są napędy termoelektryczne. Zasilanie aktora grzewczego zapewnione jest przez wbudowany zasilacz i jest niezależne od napięcia magistrali komunikacyjnej KNX.

Na panelu czołowym urządzenia znajdują się trzy przyciski, każdy z czerwonym wskaźnikiem LED, które mogą służyć do ręcznej obsługi grupy trzech wyjść (1-3 lub 4-6). Wyjścia te mogą być również sterowane poprzez napięcie taktujące (dalsze informacje techniczne znajdują się w dokumentacji technicznej urządzenia).

Aktor grzewczy KNX, 6 wejść, 6 wyjść

KNX Heizungsaktor

Informacje techniczne KNX: Aktor grzewczy

  • Możliwa praca z pokojowym regulatorem temperatury KNX
  • Bezpośrednia obsługa z urządzenia, wskaźniki pracy LED Napięcie znamionowe 230 V AC, 6 bezgłośnych wyjść półprzewodnikowych
  • Elektroniczne zabezpieczenie wyjść przed przeciążeniem i zwarciem 6 wejść binarnych (styki bezpotencjałowe), max. długość przewodu dla każdego wejścia - 50 m dla kabla nieekranowanego.
  • Funkcje każdego z wyjść: przełączanie (załącz/wyłącz), parametryzowane wysyłanie, status wyjścia, status obiektu wejściowego
  • Parametryzowane zachowanie wyjścia przy zaniku/powrocie magistrali komunikacyjnej KNX
  • Zasilanie elektroniki urządzenia przez wbudowany zasilacz, napięcie zasilania 230V AC
  • Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone
  • Urządzenie do montażu na szynie DIN TH 35 mm, EN 60715
  • Szerokość urządzenia: 6 modułów (1 moduł = 18 mm)

Zobacz w Sklepie Online

Pozostale produkty KNX Schrack Technik

Aktory ściemniające KNX
Aktory ściemniające KNX

Ściemniacze KNX do różnych obciążeń oraz do pracy w systemie DALI.

Aktory wielofunkcyjne KNX
Aktory wielofunkcyjne KNX

Urządzenia KNX o zwiększonej funkcjonalności mogą wykonywać jednocześnie różne zadania.

Urządzenia systemowe i osprzęt dodatkowy
Urządzenia systemowe i osprzęt dodatkowy

Urządzenia systemowe KNX znajdują zastosowanie np. przy rozbudowie instalacji o kolejne segmenty. Sprzęgła liniowe/obszarowe.

Interfejsy, Porty
Interfejsy, Porty

Interfejsy KNX mogą być wykorzystywane do komunikacji z urządzeniami KNX.

Czujniki ruchu i obecności KNX
Czujniki ruchu i obecności KNX

Wykorzystywane w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach zamkniętych

Aktory żaluzjowe KNX
Aktory żaluzjowe KNX

Przegląd możliwości urządzeń i przykładowe funkcje

Wejścia binarne KNX
Wejścia binarne KNX

Wejścia binarne znajdują praktyczne zastosowanie w wielu różnych miejscach (sytuacjach), posiadają wbudowany port i złącze ma