Schrack Technik Polska

Aktory ściemniające KNX

Systemy KNX i DALI

Czym jest DALI?

System DALI (Digital Addressable Lighting Interface) powstał w 2004 roku jako rozwiązanie alternatywne czy nawet zamienne dla dotychczasowego sposobu sterowania oświetleniem ściemnianym, wykorzystującego sygnał 1...10V.

Magistrala DALI

System sterowania oświetleniem oparty na magistrali komunikacyjnej DALI, podobnie jak system magistrali komunikacyjnej KNX, nie jest rozwiązaniem zależnym od określonego producenta.

Obsługuje on elektroniczne stateczniki EVG/ECG źródeł światła. Specyfikacja bramki DALI jest określona w normie międzynarodowej IEC 62386. Poza statecznikami EVG/ECG magistrala DALI współpracuje z wybranymi sensorami wyposażonymi w interfejs DALI. Do komunikacji urządzeń podłączonych do magistrali DALI wykorzystywane jest połączenie typu Broadcast.

Urządzenia wyposażone w interfejs DALI, zasadniczo źródła światła, mogą być obsługiwane niezależnie (każde indywidualnie adresowane) oraz pracować w jednej z 16 grup. W systemie DALI oprócz realizacji funkcji sterowania załącz/wyłącz i regulacji natężenia oświetlenia (ściemnij/rozjaśnij) można również otrzymywać informacje o obecnym poziomie jasności oraz błędach dotyczących danego źródła czy statecznika EVG/ECG. System umożliwia stworzenie maksymalnie 16 scen dla urządzeń posiadających interfejs DALI.

Zdefiniowane ustawienia każdej sceny są przechowywane w poszczególnych urządzeń DALI. Scena (bądź sceny) mogą być wywoływane z sensora, do którego została ona przyporządkowana. Pozwala to nawet skomplikowane sceny lub bardzo szybkie sekwencje poleceń nazywać.

Przy dużo większych możliwościach i zaletach systemu DALI, sterowanie oświetleniem wykorzystującym to rozwiązanie w połączeniu z KNX jest konkurencją cenową dla sposobu sterowania opartego na sygnale 1...10V.

Korzyści z zastosowania systemu DALI

 • Porównując koszt obwodu oświetleniowego, wykonanego w systemie DALI i takiego samego wykonanego w metodzie 1 ... 10 V, różnice w nakładzie wykorzystanych materiałów i robocizny są o 30% niższe dla systemu DALI.
 • Urządzenie DALI do sterowania oświetleniem może realizować funkcje związane z pracą czujnika natężenia oświetlenia, czujnika obecności lub połączenia ich obu.
 • Poprzez lokalną obsługę, z sensora lub sensorów, urządzenia DALI (a poprzez nie także źródeł światła wyposażonych w interfejs DALI) wykonywane są zadania odpowiadające metodzie 1 ... 10 V.

DALI Gateway

W jednej linii systemu DALI do Bramki DALI, traktowanej jako Master, można podłączyć do 64 stateczników DALI (EVG/ECG) będących tzw. "Slaveami".

Podczas uruchomienia systemu DALI podłączonym statecznikom wraz ich z balastami zostają automatycznie przydzielone adresy i na ich podstawie w dalszym etapie uruchamiania otrzymują one adresy z zakresu 0 ... 63.

Adresowanie poszczególnych stateczników odbywa się albo na podstawie krótkiego adresu przyporządkowywanego indywidualnie albo grupowo, w oparciu o adres grupy. Podłączone do jednej linii, adresowane stateczniki DALI EVG/EVG, mogą zostać przypisane do 16 grup i wówczas realizują one wywoływane funkcje odpowiednio razem według przyjętego algorytmu pracy.

W ramach pracy indywidualnej i grupowej podłączone i zidentyfikowane w systemie balasty z ich wartościami roboczymi mogą być zapisywane do udziału w scenach.

KNX Dimmaktor

Ściemniacze KNX w sklepie internetowym

Ściemniacz uniwersalny automatycznie rozpoznaje charakter podłączonych źródeł światła (obciążenie rezystancyjne, indukcyjne lub pojemnościowe) i w zależności od zidentyfikowanego obciążenia dostosowuje swoje warunki pracy do niego.

Dla ściemniania z obcinaniem fazy fali narastającej o kształcie sinusoidalnym (obciążenie rezystancyjne lub indukcyjne) może on regulować lampy żarowe i niskonapięciowe lampy halogenowe wykorzystujące transformatory konwencjonalne.

Dla ściemniania z obcinaniem fazy fali opadającej o kształcie sinusoidalnym (obciążenie pojemnościowe) może on regulować niskonapięciowe lampy halogenowe wykorzystujące transformatory elektroniczne.

Zobacz w Sklepie Online

KNX Dimmaktor

Informacje techniczne: Aktory ściemniające KNX

 • Jedno wyjście do sterowania załącz/wyłącz oraz regulacji natężenia oświetlenia (ściemnij/rozjaśnij) obciążeń o charakterze rezystancyjnym (R), indukcyjnym (L) i pojemnościowym (C)
 • Interfejs do podłączenia do ściemniacza uniwersalnego modułu (modułów) rozszerzenia ściemniacza uniwersalnego
 • Pokrętło do przyporządkowania (zgodności) kolejnych wyjść (modułów) B ... F
 • Aplikacja ETS modułu głównego KNX pozwala na skonfigurowanie trybów pracy wyjść oraz wejść jak dla modułu głównego KNX
 • Automatyczne dostosowanie warunków pracy (metody ściemniania) do podłączonych źródeł światła
 • Zasilanie elektroniki przez wbudowany zasilacz, napięcie znamionowe 230 V AC
 • Wybierany tryb pracy dla każdego wyjścia (tryb normalny, 1- lub 2-stopniowy tryb czasowy, miganie)
 • Obsługa scen poprzez obiekty 8-bitowe, możliwość udziału każdego wyjścia w 8 scenach
 • Elektroniczne zabezpieczenie wyjść przed przeciążeniem, zwarciem i zbyt wysoką temperaturą 2 wejścia dla napięcia 230 V AC (z przewodem neutralnym jako potencjałem odniesienia) do sterowania załącz/wyłącz oraz regulacji natężenia oświetlenia (ściemnij/rozjaśnij) z wyborem sterowania z magistrali
 • Maksymalna długość przewodów do podłączenia wejść 100 m Szerokość urządzenia: 3 moduły (1 moduł = 18 mm)

Zobacz w Sklepie Online

DALI Dimmaktor

Informacje techniczne: Bramki/Ściemniacze DALI

 • Komunikacja poprzez magistralę KNX z balastami elektronicznymi (EVG/ECG), posiadającymi interfejs komunikacyjny DALI
 • Dwa wyjścia DALI (zgodnie z normą IEC 60929), do których można podłączyć po 64 balasty DALI (EVG/ECG) oraz dodatkowo 10 sensorów DALI
 • Zintegrowany zasilacz na napięcie wejściowe 110 ... 240 V AC, 50/60 Hz lub 120 ... 240 V DC do zasilania elektroniki bramki i wyjść DALI
 • Napięcie wyjściowe DALI około 19 V Wykrywanie nieprawidłowego napięcia sygnału DALI na jego wyjściu
 • Wyświetlacz LCD do sygnalizacji stanów pracy i wyświetlania komunikatów o błędach
 • Przycisk do przełączenia trybu pracy pomiędzy trybem magistrali a trybem bezpośrednim (z urządzenia)
 • Jeden wskaźnik LED na każde wyjście DALI do sprawdzania stanu wszystkich podłączonych lamp w trybie bezpośrednim
 • Jedna para przycisków na każde wyjście DALI do wspólnego załączania i wyłączania wszystkich podłączonych lamp trybie bezpośrednim
 • Przypisanie max. 128 balasów DALI do max. 32 grup DALI, grupy mogą być sterowane w trybie przełączania (zmiany stanu), ściemniania i wysyłania określonej wartości natężenia oświetlenia z informacją zwrotną odnośnie statusu pracy danej grupy
 • Parametryzowane zachowanie przy zaniku napięcia magistrali (praca samodzielna)
 • Sterowanie (przełączanie, ściemnianie i wysyłanie wartości) wszystkich podłączonych lamp w trybie szerokopasmowym Broadcast Informacje i wskazania o błędach lamp i balastów EVG/ECG dla grupy i urządzenia DALI
 • Możliwość zastąpienia/wymiany uszkodzonych balastów DALI EVG/ECG bez oprogramowania ETS Jedno- lub dwustopniowy czasowy tryb pracy
 • Możliwość obsługi 32 scen 16 zintegrowanych 2-punktowych regulatorów jasności
 • Przyporządkowanie balastów DALI EVG/ECG do różnych grup z możliwością testów balastów (stateczników) EVG/ECG, konfiguracji i sprawdzenia grup i scen z wykorzystaniem oprogramowania ETS podczas uruchamiania bramki
 • Przyporządkowanie sensorów DALI z możliwością testów sensorów z wykorzystaniem oprogramowania ETS podczas uruchamiania bramki
 • Zintegrowany port magistralny z max. obciążeniem magistrali 5mA, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone
 • Urządzenie do montażu na szynie DIN TH 35 mm, EN 60715
 • Szerokość urządzenia: 4 moduły (1 moduł = 18 mm)

Zobacz w Sklepie Online

Pozostale produkty KNX Schrack Technik

Aktory wielofunkcyjne KNX
Aktory wielofunkcyjne KNX

Urządzenia KNX o zwiększonej funkcjonalności mogą wykonywać jednocześnie różne zadania.

Aktor grzewczy KNX
Aktor grzewczy KNX

Aktor grzewczy przeznaczony jest do sterowania napędami termoelektrycznymi zaworów.

Urządzenia systemowe i osprzęt dodatkowy
Urządzenia systemowe i osprzęt dodatkowy

Urządzenia systemowe KNX znajdują zastosowanie np. przy rozbudowie instalacji o kolejne segmenty. Sprzęgła liniowe/obszarowe.

Interfejsy, Porty
Interfejsy, Porty

Interfejsy KNX mogą być wykorzystywane do komunikacji z urządzeniami KNX.

Czujniki ruchu i obecności KNX
Czujniki ruchu i obecności KNX

Wykorzystywane w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach zamkniętych

Aktory żaluzjowe KNX
Aktory żaluzjowe KNX

Przegląd możliwości urządzeń i przykładowe funkcje

Wejścia binarne KNX
Wejścia binarne KNX

Wejścia binarne znajdują praktyczne zastosowanie w wielu różnych miejscach (sytuacjach), posiadają wbudowany port i złącze ma