Schrack Technik Polska

Aktory wielofunkcyjne KNX

Urządzenia wielofunkcyjne KNX firmy Schrack Technik łączą funkcje dwóch urządzeń KNX.

Aktor załączający wielofunkcyjny KNX, 8 wyjść 230 V AC‚ 16 A‚ 8 wejść binarnych odnosi się aktora załączającego i wejścia binarnego a Aktor żaluzjowy wielofunkcyjny KNX, 4 wyjścia 230 V AC‚ 6 A‚ 8 wejść binarnych odnosi się do aktora żaluzjowego i wejścia binarnego.

Aktor żaluzjowy wielofunkcyjny KNX

Aktor żaluzjowy wielofunkcyjny dostarczany jest w stanie umożliwiającym zmianę stanu wyjść (np. kierunku ruchu) bez podłączonej magistrali komunikacyjnej KNX oraz bez jego parametryzacji w oprogramowaniu ETS.

Wejścia binarne aktora oddziałują bezpośrednio na jego wyjścia, co oznacza że kolejne przyciski obsługujące wejścia (umieszczone na panelu czołowym urządzenia) sterują kolejnymi wyjściami aktora.

Aktor załączający wielofunkcyjny KNX

Aktor załączający wielofunkcyjny dostarczany jest także w stanie umożliwiającym zmianę stanu wyjść bez podłączonej magistrali komunikacyjnej KNX oraz bez jego parametryzacji w oprogramowaniu ETS.

Wejścia binarne aktora oddziałują bezpośrednio na jego wyjścia, co oznacza że kolejne przyciski obsługujące wejścia (umieszczone na panelu czołowym urządzenia) sterują kolejnymi wyjściami aktora.

Aby można było zmienić stan danego wyjścia (spoza urządzenia) z instalacji elektrycznej, z przycisku konwencjonalnego, umieszczonego gdzieś w instalacji, do wejścia odpowiadającego temu wyjściu muszą zostać podłączone przewody, np. obwód o napięciu 230V AC (według danych technicznych dla wejść).

Dla sterowania tym samym wyjściem z kilku miejsc, przyciski tam umieszczone muszą być połączone równolegle.

Aktory wielofunkcyjne KNX w sklepie internetowym

KNX Kombi-Jalousieaktor

Informacje techniczne Aktor żaluzjowy wielofunkcyjny KNX, 4 x 230 V AC‚ 6 A‚ 8 wejść binarnych

 • 8 wejść dla napięcia stałego i przemiennego 12 V AC/DC, 230 V AC 8 wyjść przekaźnikowych
 • Znamionowe napięcie robocze dla pojedynczego wyjścia 230 V AC
 • Znamionowy prąd roboczy dla pojedynczego wyjścia 6 A, cos φ = 1
 • Zasilanie elektroniki urządzenia poprzez wbudowany zasilacz 230V AC
 • Urządzenie działa także bez podłączonej magistrali komunikacyjnej KNX
 • Urządzenie dostarczane w stanie umożliwiającym zmianę stanu wyjść (np. kierunku ruchu) poprzez funkcję przycisku żaluzjowego bezpośrednio z panelu czołowego
 • Zielony wskaźnik LED sygnalizuje gotowość do pracy Przycisk do przełączania trybu pracy - obsługi bezpośredniej (ręcznej) z panelu czołowego oraz pracy z magistrali komunikacyjnej KNX
 • Żółty wskaźnik LED sygnalizuje aktywne tryby obsługi bezpośredniej Przycisk dla każdego wyjścia do ustawienia wyjścia (np. określenia kierunku ruchu) w trybie obsługi bezpośredniej na czas trwania impulsu sterującego
 • Wskaźnik czerwony LED dla każdego wejścia do sygnalizacji statusu pracy
 • Funkcje dostępne dla każdego wejścia w aplikacji ETS: Wysyłanie statusu, wartości binarnych
 • Funkcja zbocza (obiekty: 8-bitowy, 16-bitowy), krótkie/długie naciśnięcie (obiekty do wysyłania wartości: 8-bitowy, 16-bitowy) 1-klawiszowa regulacja natężenia oświetlenia (ściemnianie-rozjaśnianie) 1-klawiszowe sterowanie żaluzjami (góra-dół, lewo-prawo) 1-klawiszowe sterowanie grupowe Obsługa scen poprzez obiekty 1-bitowe i 8-bitowe
 • Funkcje dla pary wejść: 2-klawiszowa regulacja natężenia oświetlenia (ściemnianie-rozjaśnianie), 2-klawiszowe sterowanie żaluzjami (góra-dół, lewo-prawo)
 • Bramki logiczne wejść (AND/OR) z ustawianą wartością początkową po powrocie napięcia magistrali komunikacyjnej KNX
 • Parametryzacja wyjść indywidualna lub wspólna
 • Funkcje wejścia: status załączania, wysyłanie wartości binarnych Blokada każdego wejścia poprzez obiekty blokady
 • Wysyłanie obiektów wejść po zmianie ich stanu
 • Definiowanie cyklicznego wysyłania obiektów wejść Obiekty komunikacyjne dla wyjścia (kanału aktora) do zatrzymania żaluzji w pozycji krańcowej oraz przerwania funkcji regulacji lameli
 • Obiekty komunikacyjne do bezpośredniego ustawienia (w %) pozycji żaluzji i jej lameli
 • Automatyczne otwieranie lameli żaluzji do osiągnięcia pozycji docelowej (zadeklarowanej wcześniej) poprzez nieprzerywanie ruchu żaluzji z góry na dół, obsługa scen poprzez obiekt 1-bitowy do ich zapisu i wywołania z dwóch pozycji pośrednich żaluzji i lameli
 • Obsługa scen poprzez obiekt 8-bitowy i możliwość ustawienia pozycji dla 8 scen na jedno wyjście
 • Opcjonalny obiekt „Sonne” (Sun, Słońce) do aktywacji / dezaktywacji śledzenia pozycji słońca dla pracy lameli żaluzji (zacieniania) z możliwie największą ilością światła dziennego
 • Rozróżnienie między trybem pracy automatycznej i trybem obsługi ręcznej z automatycznym przełączaniem z trybu automatycznego na tryb ręczny poprzez przycisk ręcznego sterowania danym wyjściem (kanałem) urządzenia
 • Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone lub łącznik z wklejaną szyną danych
 • Urządzenie do montażu na szynie DIN TH 35 mm, EN 60715 Szerokość urządzenia: 8 modułów (1 moduł = 18 mm)

Zobacz produkt w sklepie

Kombi-Schaltaktor

Informacje techniczne Aktor załączający wielofunkcyjny KNX, 8 x 230 V AC‚ 16 A‚ 8 wejść binarnych

 • 8 wejść dla napięcia stałego i przemiennego 12 V AC/DC, 230 V AC 8 wyjść przekaźnikowych
 • Znamionowe napięcie robocze dla pojedynczego wyjścia 230 V AC
 • Znamionowy prąd roboczy dla pojedynczego wyjścia 16 A, cos φ = 1
 • Zasilanie elektroniki urządzenia poprzez wbudowany zasilacz 230V AC
 • Urządzenie działa także bez podłączonej magistrali komunikacyjnej KNX czy przy nieodpowiednim poziomie napięcia magistrali komunikacyjnej KNX, (często ma to miejsce w trakcie uruchamiania instalacji przy nie podłączonych wszystkich przewodach)
 • Zielony wskaźnik LED sygnalizuje gotowość do pracy
 • Przycisk do przełączania trybu pracy - obsługi bezpośredniej (ręcznej) z panelu czołowego oraz pracy z magistrali komunikacyjnej KNX
 • Żółty wskaźnik LED sygnalizuje aktywne tryby obsługi bezpośredniej Przycisk dla każdego wyjścia do ustawienia wyjścia w trybie obsługi bezpośredniej (krótsze naciśnięcie) oraz pracy impulsowej lub pracy czasowej (dłuższe naciśnięcie)
 • Wskaźnik czerwony LED dla każdego wyjścia do sygnalizacji statusu pracy
 • Wskaźnik czerwony LED dla każdego wejścia do sygnalizacji statusu pracy
 • Urządzenie dostarczane w stanie umożliwiającym zmianę stanu wyjść bezpośrednio z panelu czołowego
 • Funkcje dostępne dla każdego wejścia w aplikacji ETS: Obsługa scen poprzez obiekty 1-bitowe i 8-bitowe
 • Funkcja zbocza (obiekty: 8-bitowy, 16-bitowy), krótkie/długie naciśnięcie (obiekty do wysyłania wartości: 8-bitowy, 16-bitowy)
 • Funkcje dla pary wejść: 2-klawiszowa regulacja natężenia oświetlenia (ściemnianie-rozjaśnianie), 2-klawiszowe sterowanie żaluzjami (góra-dół, lewo-prawo)
 • Blokada każdego wejścia poprzez obiekty blokady
 • Wysyłanie obiektów wejść po zmianie ich stanu
 • Definiowanie cyklicznego wysyłania obiektów wejść
 • Bramki logiczne wejść (AND/OR) z ustawianą wartością początkową po powrocie napięcia magistrali komunikacyjnej KNX
 • Parametryzacja wyjść indywidualna lub wspólna
 • Wybór rodzaju pracy dla każdego wyjścia (normalny, czasowy)
 • Obiekt trybu pracy nocnej dla każdego wyjścia do ograniczenia załączania wyjść (sterowania oświetleniem) nocą
 • Nastawy opóźnienia załączenia i wyłączenia
 • Nastawy czasu załączenia w trybie pracy nocnej i czasowej
 • Funkcja 3-krotnego ostrzeżenia wyłączenia oświetlenia w postaci krótkiego załączenia i wyłączenia (migania) przed upływem nastawionego czasu w trybie pracy nocnej i czasowej
 • Obiekt informujący o trybie obsługi bezpośredniej
 • Obiekt informujący o statusie pracy każdego wyjścia
 • Wysyłanie obiektu status pracy dla każdego wyjścia na zapytanie o jego stan i/lub automatycznie
 • Obsługa scen poprzez obiekt 8-bitowy i możliwość ustawienia pozycji dla 8 scen na jedno wyjście
 • Nastawa stanu pracy dla każdego wyjścia po zaniku i powrocie napięcia zasilania i napięcia magistrali komunikacyjnej KNX
 • Zintegrowany port magistralny z max. obciążeniem magistrali 5mA, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone lub łącznik z wklejaną szyną danych
 • Urządzenie do montażu na szynie DIN TH 35 mm, EN 60715
 • Szerokość urządzenia: 8 modułów (1 moduł = 18 mm)
Heizungsaktor

Informacje techniczne Aktor grzewczy KNX, 6 wejść, 6 wyjść

 • Możliwa praca pokojowym regulatorem temperatury KNX
 • Bezpośrednia obsługa z urządzenia, wskaźniki pracy LED
 • Napięcie znamionowe 230 V AC, 6 bezgłośnych wyjść półprzewodnikowych
 • Elektroniczne zabezpieczenie wyjść przed przeciążeniem i zwarciem 6 wejść binarnych (styki bezpotencjałowe), max. długość przewodu dla każdego wejścia - 50 m dla kabla nieekranowanego.
 • Funkcje każdego z wyjść: przełączanie (załącz/wyłącz), parametryzowane wysyłanie, status wyjścia, status obiektu wejściowego
 • Parametryzowane zachowanie wyjścia przy zaniku/powrocie magistrali komunikacyjnej KNX
 • Zasilanie elektroniki urządzenia przez wbudowany zasilacz, napięcie zasilania 230V AC
 • Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone
 • Urządzenie do montażu na szynie DIN TH 35 mm, EN 60715
 • Szerokość urządzenia: 6 modułów (1 moduł = 18 mm)
KNX Tasterschnittstelle

Informacje techniczne Interfejs przycisków KNX 4 x zestyki bezpotencjałowe

 • Wejścia / wyjścia parametryzowane dla zestyków bezpotencjałowych sygnalizacji poprzez wskaźniki LED
 • Generowanie napięcia pomiarowego dla zestyków bezpotencjałowych
 • Do montażu w puszkach podtynkowych o średnicy 60 mm
 • Max. długość przewodu nieekranowanego dla pojedynczego wejścia 10 m
 • Funkcje wejścia: blokada wejścia, nastawiany czas długiego naciśnięcia, parametryzacja wejścia NO / NC
 • Nastawy wysyłania: cykliczne, przy zmianie stanu na wejściu, przy powrocie napięcia magistrali KNX, przez czas naciskania (reakcja na zbocze)
 • Załączanie / Wyłączanie / Przełączanie Wysyłanie wartości 8 bitowych, 16 bitowych Ściemnianie: 1-klawiszowe, 2-klawiszowe z funkcją stop (4 bity) Sterowanie grupowe 1-klawiszowe Żaluzje: sterowanie 1-klawiszowe, 2-klawiszowe
 • Wywołanie i zapis scen: 8 bitów, w połączeniu z modułem sceny 1 bit Zliczanie impulsów z- i bez ograniczenia (8/16/32 bity)
 • Zasilanie elektroniki przez napięcie magistrali komunikacyjnej KNX Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone
 • Wymiary (Sz. x Wys. x Gł.): 42 x 42 x 8‚5 mm

Zobacz w Sklepie Online

Pozostale produkty KNX Schrack Technik

Aktory ściemniające KNX
Aktory ściemniające KNX

Ściemniacze KNX do różnych obciążeń oraz do pracy w systemie DALI.

Aktor grzewczy KNX
Aktor grzewczy KNX

Aktor grzewczy przeznaczony jest do sterowania napędami termoelektrycznymi zaworów.

Urządzenia systemowe i osprzęt dodatkowy
Urządzenia systemowe i osprzęt

Urządzenia systemowe KNX znajdują zastosowanie np. przy rozbudowie instalacji o kolejne segmenty. Sprzęgła liniowe/obszarowe.

Interfejsy, Porty
Interfejsy, Porty KNX

Interfejsy KNX mogą być wykorzystywane do komunikacji z urządzeniami KNX.

Czujniki ruchu i obecności KNX
Czujniki ruchu i obecności KNX

Wykorzystywane w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach zamkniętych

Aktory żaluzjowe KNX
Aktory żaluzjowe KNX

Przegląd możliwości urządzeń i przykładowe funkcje

Wejścia binarne KNX
Wejścia binarne KNX

Wejścia binarne znajdują praktyczne zastosowanie w wielu różnych miejscach (sytuacjach), posiadają wbudowany port i złącze ma