Schrack Technik Polska

Wejścia binarne KNX

Wejścia binarne KNX, bezpotencjałowe

Wejścia binarne KNX, bezpotencjałowe

Moduły wejść binarnych KNX firmy Schrack Technik KNX do zabudowy modułowej dostępne są w wersjach z wejściami bezpotencjałowymi oraz na napięcie stałe i przemienne w zakresie napięciowym 12 ... 230 V. Mogą one być parametryzowane do pracy w trybie zestyku wejścia NO lub NC lub reakcji na zbocze sygnału narastające bądź opadające.

Zastosowanie wejść binarnych KNX

W zależności od konfiguracji danego wejścia (dla pojedynczego ze wszystkich dostępnych w ramach danego urządzenia) może one służyć do przekazywania danego telegramu KNX dalej do systemu poprzez wpływ użytkownika (np. sterowanie ręczne z sensora przyciskowego) bądź samoczynnie, w zależności od zaistniałego zdarzenia, skutkującego reakcją wejścia (np. otwarcie okna powoduje wysłanie na magistralę komunikacyjną KNX telegramu o wartości „0”).

Każdy zestyk wejścia posiada czerwony wskaźnik LED, sygnalizujący jego rozwarcie (nie świeci się LED) bądź zwarcie (świeci się LED). Urządzenie posiada wbudowany zasilacz 230V AC dla zasilania jego elektroniki. Zasilacz ten umożliwia sygnalizację stanów poszczególnych wejść urządzenia nawet bez obecności napięcia magistrali KNX.

Wejścia binarne KNX w Sklepie Online

KNX Binäreingänge

Informacje techniczne o wejściach binarnych KNX

 • Max. długość przewodu nieekranowanego dla pojedynczego wejścia 100 m
 • Wskaźnik LED sygnalizacji statusu pojedynczego wejścia Funkcje wejścia: ograniczenie wysyłania telegramów, parametryzowany czas odbicia (odskoku) zestyku, blokada wejścia, nastawiany czas długiego naciśnięcia, parametryzacja wejścia NO / NC
 • Nastawy wysyłania: cykliczne, przy zmianie stanu na wejściu, przy powrocie napięcia magistrali KNX, przez czas naciskania (reakcja na zbocze)
 • Załączanie / Wyłączanie / Przełączanie Wysyłanie wartości 8 bitowych, 16 bitowych Ściemnianie: 1-klawiszowe, 2-klawiszowe z funkcją stop (4 bity)
 • Żaluzje: sterowanie 1-klawiszowe, 2-klawiszowe Wywołanie i zapis scen: 8 bitów, w połączeniu z modułem sceny 1 bit
 • Zliczanie impulsów z- i bez ograniczenia (8/16/32 bity) Sterowanie grupowe 1-klawiszowe
 • Napięcie zasilania 230V AC
 • Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone lub łącznik z wklejaną szyną danych
 • Szerokość urządzenia: 6 modułów (1 moduł = 18 mm)

Zobacz w Sklepie Online

Informacje techniczne Interfejs przycisków KNX

 • Wejścia / wyjścia parametryzowane dla zestyków bezpotencjałowych sygnalizacji poprzez wskaźniki LED
 • Generowanie napięcia pomiarowego dla zestyków bezpotencjałowych
 • Do montażu w puszkach podtynkowych o średnicy 60 mm
 • Max. długość przewodu nieekranowanego dla pojedynczego wejścia 10
 • Funkcje wejścia: blokada wejścia, nastawiany czas długiego naciśnięcia, parametryzacja wejścia NO / NC
 • Nastawy wysyłania: cykliczne, przy zmianie stanu na wejściu, przy powrocie napięcia magistrali KNX, przez czas naciskania (reakcja na zbocze)
 • Załączanie / Wyłączanie / Przełączanie
 • Wysyłanie wartości 8 bitowych, 16 bitowych
 • Ściemnianie: 1-klawiszowe, 2-klawiszowe z funkcją stop (4 bity) Sterowanie grupowe 1-klawiszowe
 • Żaluzje: sterowanie 1-klawiszowe, 2-klawiszowe
 • Wywołanie i zapis scen: 8 bitów, w połączeniu z modułem sceny 1 bit
 • Zliczanie impulsów z- i bez ograniczenia (8/16/32 bity)
 • Zasilanie elektroniki przez napięcie magistrali komunikacyjnej KNX
 • Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone
 • Wymiary (Sz. x Wys. x Gł.): 42 x 42 x 8‚5 mm

Zobacz w Sklepie Online

Informacje techniczne aktor załączający wielofunkcyjny KNX

 • 8 wejść dla napięcia stałego i przemiennego 12 V AC/DC, 230 V AC
 • Zasilanie elektroniki poprzez magistralę komunikacyjną KNX i gniazdo USB przy podłączeniu urządzenia do komputera Komunikacja PC – USB: od USB 1.1
 • Separacja galwaniczna dla magistrali komunikacyjnej KNX poprzez wbudowane gniazdo USB (typ B)
 • Dostęp do wszystkich urządzeń w systemie KNX Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone lub łącznik z wklejaną szyną danych
 • Urządzenie do montażu na szynie DIN TH 35 mm, EN 60715
 • Szerokość urządzenia: 1 moduł (18 mm)
 • 8 wyjść przekaźnikowych 8 x 230V AC, 16A
 • Znamionowe napięcie robocze dla pojedynczego wyjścia 230 V AC
 • Znamionowy prąd roboczy dla pojedynczego wyjścia 16 A, cos φ = 1
 • Zasilanie elektroniki urządzenia poprzez wbudowany zasilacz 230V AC
 • Urządzenie działa także bez podłączonej magistrali komunikacyjnej KNX czy przy nieodpowiednim poziomie napięcia magistrali komunikacyjnej KNX, (często ma to miejsce w trakcie uruchamiania instalacji przy nie podłączonych wszystkich przewodach)
 • Zielony wskaźnik LED sygnalizuje gotowość do pracy Przycisk do przełączania trybu pracy - obsługi bezpośredniej (ręcznej) z panelu czołowego oraz pracy z magistrali komunikacyjnej KNX
 • Żółty wskaźnik LED sygnalizuje aktywne tryby obsługi bezpośredniej
 • Przycisk dla każdego wyjścia do ustawienia wyjścia w trybie obsługi bezpośredniej (krótsze naciśnięcie) oraz pracy impulsowej lub pracy czasowej (dłuższe naciśnięcie)
 • Wskaźnik czerwony LED dla każdego wyjścia do sygnalizacji statusu pracy
 • Wskaźnik czerwony LED dla każdego wejścia do sygnalizacji statusu pracy
 • Urządzenie dostarczane w stanie umożliwiającym zmianę stanu wyjść bezpośrednio z panelu czołowego
 • Parametryzacja w ETS wyjść do pracy indywidualnej lub jednakowej dla wszystkich
 • Wybór rodzaju pracy dla każdego wyjścia (normalny, czasowy)
 • Obiekt trybu pracy nocnej dla każdego wyjścia do ograniczenia załączania wyjść (sterowania oświetleniem) nocą
 • Nastawy opóźnienia załączenia i wyłączenia Nastawy czasu załączenia w trybie pracy nocnej i czasowej
 • Funkcja 3-krotnego ostrzeżenia wyłączenia oświetlenia w postaci krótkiego załączenia i wyłączenia (migania) przed upływem nastawionego czasu w trybie pracy nocnej i czasowej
 • Obiekt informujący o trybie obsługi bezpośredniej
 • Obiekt informujący o statusie pracy każdego wyjścia
 • Wysyłanie obiektu status pracy dla każdego wyjścia na zapytanie o jego stan i/lub automatycznie
 • Obsługa scen poprzez obiekt 8-bitowy i możliwość ustawienia pozycji dla 8 scen na jedno wyjście
 • Nastawa stanu pracy dla każdego wyjścia po zaniku i powrocie napięcia zasilania i napięcia magistrali komunikacyjnej KNX
 • Zintegrowany port magistralny z max. obciążeniem magistrali 5mA, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone lub łącznik z wklejaną szyną danych
 • Urządzenie do montażu na szynie DIN TH 35 mm, EN 60715 Szerokość urządzenia: 8 modułów (1 moduł = 18 mm)

zobacz w Sklepie Online

Informacje techniczne: Aktor żaluzjowy wielofunkcyjny KNX

 • 8 wejść dla napięcia stałego i przemiennego 12 V AC/DC, 230 V AC
 • 8 par wyjść przekaźnikowych blokowanych elektrycznie do sterowania napędami żaluzji 230V AC
 • Znamionowe napięcie robocze dla pojedynczego wyjścia 230 V AC
 • Znamionowy prąd roboczy dla pojedynczego wyjścia 6 A, cos φ = 1
 • Zasilanie elektroniki urządzenia poprzez wbudowany zasilacz 230V AC
 • Urządzenie działa także bez podłączonej magistrali komunikacyjnej KNX
 • Urządzenie dostarczane w stanie umożliwiającym zmianę stanu wyjść (np. kierunku ruchu) poprzez funkcję przycisku żaluzjowego bezpośrednio z panelu czołowego
 • Zielony wskaźnik LED sygnalizuje gotowość do pracy
 • Przycisk do przełączania trybu pracy - obsługi bezpośredniej (ręcznej) z panelu czołowego oraz pracy z magistrali komunikacyjnej KNX
 • Żółty wskaźnik LED sygnalizuje aktywne tryby obsługi bezpośredniej
 • Przycisk dla każdego wyjścia do ustawienia wyjścia (np. określenia kierunku ruchu) w trybie obsługi bezpośredniej na czas trwania impulsu sterującego
 • Wskaźnik czerwony LED dla każdego wejścia do sygnalizacji statusu pracy
 • Parametryzacja wejść indywidualna lub wspólna
 • Funkcje wejścia: status załączania, wysyłanie wartości binarnych Blokada każdego wejścia poprzez obiekty blokady Wysyłanie obiektów wejść po zmianie ich stanu
 • Definiowanie cyklicznego wysyłania obiektów wejść
 • Obiekty komunikacyjne dla wyjścia (kanału aktora) do zatrzymania żaluzji w pozycji krańcowej oraz przerwania funkcji regulacji lameli
 • Obiekty komunikacyjne do bezpośredniego ustawienia (w %) pozycji żaluzji i jej lameli
 • Automatyczne otwieranie lameli żaluzji do osiągnięcia pozycji docelowej (zadeklarowanej wcześniej) poprzez nieprzerywanie ruchu żaluzji z góry na dół, obsługa scen poprzez obiekt 1-bitowy do ich zapisu i wywołania z dwóch pozycji pośrednich żaluzji i lameli
 • Obsługa scen poprzez obiekt 8-bitowy i możliwość ustawienia pozycji dla 8 scen na jedno wyjście
 • Opcjonalny obiekt „Sonne” (Sun, Słońce) do aktywacji / dezaktywacji śledzenia pozycji słońca dla pracy lameli żaluzji (zacieniania) z możliwie największą ilością światła dziennego
 • Rozróżnienie między trybem pracy automatycznej i trybem obsługi ręcznej z automatycznym przełączaniem z trybu automatycznego na tryb ręczny poprzez przycisk ręcznego sterowania danym wyjściem (kanałem) urządzenia
 • Zintegrowany port magistralny, podłączenie magistrali komunikacyjnej KNX poprzez złącze magistralne szaro-czerwone lub łącznik z wklejaną szyną danych Urządzenie do montażu na szynie DIN TH 35 mm, EN 60715
 • Szerokość urządzenia: 8 modułów (1 moduł = 18 mm)

Pozostale produkty KNX Schrack Technik

Aktory wielofunkcyjne KNX
Aktory wielofunkcyjne KNX

Urządzenia KNX o zwiększonej funkcjonalności mogą wykonywać jednocześnie różne zadania.

Aktory ściemniające KNX
Aktory ściemniające KNX

Ściemniacze KNX do różnych obciążeń oraz do pracy w systemie DALI.

Aktor grzewczy KNX
Aktor grzewczy KNX

Aktor grzewczy przeznaczony jest do sterowania napędami termoelektrycznymi zaworów.

Urządzenia systemowe i osprzęt dodatkowy
Urządzenia systemowe i osprzęt

Urządzenia systemowe KNX znajdują zastosowanie np. przy rozbudowie instalacji o kolejne segmenty. Sprzęgła liniowe/obszarowe.

Interfejsy, Porty
Interfejsy, Porty KNX

Interfejsy KNX mogą być wykorzystywane do komunikacji z urządzeniami KNX.

Czujniki ruchu i obecności KNX
Czujniki ruchu i obecności KNX

Wykorzystywane w ciągach komunikacyjnych oraz pomieszczeniach zamkniętych

Aktory żaluzjowe KNX
Aktory żaluzjowe KNX

Przegląd możliwości urządzeń i przykładowe funkcje