Schrack Technik Polska

4 sposoby na skuteczne zarządzanie ciepłem w szafach

Chłodzenie szaf

Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wewnątrz obudowy stanowi zagrożenie dla urządzeń elektrycznych i może prowadzić do awarii.

Dlatego zarówno w przypadku szaf elektrycznych jak i teletechnicznych ważne jest uzyskanie optymalnej temperatury umożliwiającej długą i bezawaryjną pracę aparatury w obudowie.

W związku z tym konstrukcje szaf uwzględniają możliwość doposażenia ich w rozwiązania zapewniające zarządzanie ciepłem.

W ofercie Schrack Technik znajdują się produkty, umożliwiające zarówno zapewnienie lepszego obiegu powietrza w szafach, jak i podniesienie temperatury w obudowie w celu przeciwdziałania wystąpieniu zjawiska kondensacji.

Wentylatory filtrujące

Wentylatory filtrujące do szaf

Najbardziej ekonomiczną i oszczędną formą chłodzenia w obudowach jest wykorzystanie powietrza z otoczenia.

Wentylatory filtrujące zapewniają niezawodność i długi czas pracy aparatury w obudowie poprzez wymuszenie wymiany powietrza między szafą a otoczeniem.

Wraz z matami filtrującymi zapewniającymi ochronę przed unoszącymi się zanieczyszczeniami, umożliwiają wzrost przepływu powietrza o ponad 100% (stopień ochrony IP 55).

Zapewnia to kilkukrotne zwiększenie żywotności oraz wydłużenie okresów serwisowania.

Zastosowanie wentylatorów filtrujących w połączeniu z termostatami i higrostatami z oferty Schrack Technik pozwala dodatkowo na jeszcze większą oszczędność energii i czasu oraz wydłużenie żywotności rozwiązania.

Termostaty

Termostat podwójny

Schrack Technik oferuje również termostaty umożliwiające sterowanie urządzeniami zapewniającymi prawidłową temperaturę w szafach.

Termostaty dostępne są z zestykami rozwiernym i zwiernym oraz zestykami przełącznymi.

Funkcjonalnym rozwiązaniem jest termostat podwójny, który obejmuje dwa niezależnie załączane termostaty, które umożliwiają uruchomienie podłączonych urządzeń w różnych zakresach temperatur.

Dzięki współpracy z grzałkami termostaty umożliwiają regulację temperatury wewnątrz obudowy.

Z kolei w połączeniu z wentylatorami filtrującymi oferują oszczędność energii. Pozwala to uzyskać mniejsze zużycie energii oraz większą efektywność urządzeń grzewczych i wentylatorów filtrujących.

Grzałki

Grzałki do szaf

Kondensacja, czyli przejście pary wodnej ze stanu gazowego w ciekły, stanowi jedno z największych niebezpieczeństw dla urządzeń elektronicznych znajdujących się w obudowach.

Podczas pracy urządzenia znajdujące się wewnątrz szafy wydzielają ciepło, co zapobiega występowaniu zjawiska kondensacji (skraplanie następuje po przekroczeniu tzw. punktu rosy).

Jednak gdy niepracujący system nie przekazuje ciepła, istnieje zagrożenie wystąpienia tego zjawiska. Aby temu zapobiec, należy stosować zabezpieczenie w postaci grzałek.

W ofercie Schrack Technik znajdują się dwa rodzaje grzałek:
grzałki z wentylatorami oraz grzałki radiatorowe.

Grzałki z wentylatorami posiadają zintegrowany wentylator wspomagający naturalną konwekcję. Są rozwiązaniem, które z powodzeniem sprawdzi się w przypadku dużych szaf.

Grzałki radiatorowe wydalają ciepło z elementu grzewczego na całej jego powierzchni. Z tego względu są rozwiązaniem przeznaczonym do obudów niewielkich rozmiarów lub precyzyjnego ogrzewania wybranych miejsc.

Termostat-higrostat

Termostat-higrostat

Higrostaty z oferty Schrack Technik odpowiadają za uruchomienie grzałki lub wentylatora filtrującego w szafie, gdy przekroczona zostanie ustalona wartość wilgotności względnej.

Pozwala to na utrzymanie wilgotności względnej na poziomie powyżej punktu rosy.

Zapobiega to kondensacji pary wodnej na aparaturze wewnątrz szafy i zabezpiecza przed korozją elementów niezabezpieczonych.

Schrack Technik oferuje również urządzenie będące połączeniem termostatu i higrostatu, które pozwala na niezależne monitorowanie wilgotności względnej i temperatury powietrza wewnątrz szafy.