Schrack Technik Polska

Informacje o cenniku 2023

informujemy, że Schrack Technik Polska sp. z o.o. od dnia 1 stycznia 2023 r. wprowadza zmiany w cenniku produktów. Nowy cennik zostanie opublikowany do dnia 30.12.2022 r.

Ponadto, od dnia 1 stycznia 2023r. przestaną obowiązywać indywidualne warunki rabatowe i listy rabatowe. Klientów zainteresowanych ustaleniem indywidualnych warunków rabatowych na rok 2023 prosimy o kontakt z opiekunami handlowymi. Nieustalenie warunków rabatowych na rok 2023 spowoduje, że od 1 stycznia 2023r. stosowane  będą ceny zakupu wynikające z cennika podstawowego obowiązującego w dniu dokonania zakupu.