Schrack Technik Polska

Nowość - AFDD - urządzenie do detekcji zwarć łukowych

Nowość w ofercie Schrack Technik

Schrack Technik jako jedna z pierwszych firm, wprowadza na Polski rynek urządzenie do detekcji zwarć łukowych – AFDD. Rewolucyjne rozwiązanie zapewnia kompleksową ochronę przeciwpożarową. Zwiększa bezpieczeństwo ostrzegając użytkowników przed możliwością wystąpienia pożaru spowodowanego awarią instalacji elektrycznej.

AFDD jest aparatem zabezpieczającym przed niemal każdym rodzajem awarii mogącej wystąpić w instalacji elektrycznej. Zapewnia ochronę użytkownikom, a instalatorowi daje pewność, że zabezpieczenie jest zgodne ze wszystkimi normami i przepisami.

Konwencjonalne wyłączniki nadmiarowoprądowe zabezpieczają obwody odbiorcze przed skutkami wystąpienia zwarć oraz przeciążeń, jednak nie zostały zaprojektowane do wykrywania niebezpiecznych łuków elektrycznych. Mimo zastosowania wysokiej jakości materiałów w instalacjach elektrycznych, z biegiem czasu mogą uwidocznić się ich słabe punkty, spowodowane np. zmianami w poziomie obciążenia instalacji w ciągu dnia. To właśnie w tych punktach instalacji elektrycznej, prawdopodobieństwo wystąpienia łuków elektrycznych jest największe.

Urządzenia AFDD monitorują przebieg fal prądów i napięć, reagując na najmniejsze zmiany fal wzorcowych, aby zapobiec wystąpieniu łuku elektrycznego, który łatwo może przerodzić się w pożar.

Zobacz w sklepie internetowym