Schrack Technik Polska
  • Uprawnienia: Dozór i Eksploatacja Gr. I (online)

    Szkolenie dedykowane jest dla instalatorów, projektantów, inspektorów, członków Izby Inżynierów Budownictwa o różnych specjalnościach, którzy nie posiadają uprawnień z zakresu eksploatacji lub dozoru bądź skończył się okres ważności już posiadanych uprawnień.

Termin szkolenia:


13 maj 2021 r., godz. 15:30-17:00

20 kwiecień 2021 r., godz. 15:30-17:00

10 czerwiec 2021 r., godz. 15:30-17:00


Szkolenie odbędzie się w trybie online - po zapisie na szkolenie, na podany adres e-mail zostanie wysłany link do wirtualnej sali.

Cena szkolenia:

300 zł brutto / osoba

Promocja! Tylko 150 zł brutto / osoba!

Cena egzaminu:

  • Egzamin na dozór: 280 zł brutto / osoba
  • Egzamin na eksploatację: 280 zł brutto / osoba

Egzamin będzie przeprowadzony w trybie online od razu po szkoleniu. Istnieje możliwość odbycia egzaminu osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z prowadzącym.

Tomasz Racki

Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Tel. +48 606 119 996

t.racki(at)schrack.pl


Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:

  • Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828)