Schrack Technik Polska

Dane firmy

ul. Staniewicka 5
03 - 310 Warszawa

Telefon: (22) 205 31 00
Fax: (22) 205 31 01
E-mail: kontakt(at)schrack.pl

NIP: 524-00-18-605
Regon: 010671838

Kapitał zakładowy: 2 950 000,00 zł

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031694.

Dane firmy