Schrack Technik Polska
 • Współpraca z Technikami

Wspieramy klasy elektryczne i teleinformatyczne w nauce

Nasza firma współpracuje z:

Dostarczamy aparaturę oraz elementy okablowania strukturalnego, by młodzież mogła z nich korzystać podczas warsztatów, oraz prowadzimy szkolenia z zagadnień systemów okablowania strukturalnego.


Szkolenia dla uczniów

Dnia 28 listopada 2017 roku firma Schrack Technik zorganizowała szkolenie dla uczniów klas III i IV o profilu technik informatyk w technikum informatycznym należącym do Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie.

Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 • normy dotyczące okablowania strukturalnego (miedzianego, światłowodowego, koncentrycznego),
 • rodzaje, klasy i kategorie okablowania miedzianego, światłowodowego i koncentrycznego,
 • sposoby pomiaru sieci miedzianych oraz światłowodowych,
 • technika światłowodowa w telekomunikacji – okablowanie światłowodowe, metody tworzenia pół komutacyjnych, spawanie włókien światłowodowych,
 • przegląd oferty nowoczesnych systemów okablowania strukturalnego firmy Schrack Technik: systemy miedziane, systemy światłowodowe, systemy COAX,
 • warunki stawiane przez rozporządzenie w instalacjach multimedialnych (wg rozporządzenia MTBiGM z 22.11.2012), przykłady realizacji,
 • systemy multiswitchowe w instalacjach budynkowych.

Ponadto wszyscy uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych dotyczących zarabiania modułów keystone na kablach instalacyjnych typu skrętka.
Po zakończeniu szkolenia uczniowie otrzymali potwierdzenie udziału w szkoleniu w postaci certyfikatu.


Dnia 4 grudnia 2017 roku, w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie odbyły się Dni Technika.

Firma Schrack Technik poprowadziła szkolenie dla ok. 370 uczniów i nauczycieli (z klas elektrycznych, teleinformatycznych oraz informatycznych).

Tematyka szkoleń:

 • Technika światłowodowa w telekomunikacji - okablowanie światłowodowe, metody tworzenia pól komutacyjnych, spawanie włókien światłowodowych
  Prowadzący - Maciej Kościuczyk; 45 min
 • Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych
  Prowadzący - Tomasz Racki; 45 min
 • Problemy z instalacjami LED i sposoby ich rozwiązywania
  Prowadzący - Paweł Nowakowski; 45 min

Dnia 23.04.2018 w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu odbyło się szkolenie z podstaw systemów okablowania strukturalnego.

Podczas szkolenia każdy z uczestników miał okazję zapoznać się z najnowszymi trendami z zakresu okablowania miedzianego i światłowodowego oraz sprawdzić się w roli instalatora. Po części prezentacyjnej do dyspozycji uczestników pozostał profesjonalny sprzęt pomiarowy do certyfikacji okablowania miedzianego oraz spawarka światłowodowa. Uczniowie mogli porównać sposób zarobienia różnych systemów okablowania typu skrętka oraz wykonać próbne spawy światłowodowe na przykładzie spawania w przełącznicy światłowodowej.


Kolejne Dni Technika za nami!

W dniu 1 marca 2022 r w ZSEiL przy ul. Zajączka 7 w Warszawie odbyły się Dni Technika.

Jak co roku firma Schrack Technik brała czynny udział w pokazach i prezentacjach z licznym udziałem uczniów z klas technikum.

Nasi produkt managerowie przeprowadzili dwie prelekcje:

 • Odnawialne systemy energii elektrycznej – Fotowoltaika
 • Transmisje sygnałów po medium miedzianym i światłowodowym

 

W prelekcjach uczestniczyli uczniowie 4 klas wraz nauczycielami, łącznie ponad 120 osób.

PS. Przyszłym technikom elektrykom i teleinformatykom spodobały się prelekcje o czym świadczyły gromkie oklaski po każdej z nich

Warsztaty w ZSEiL

Szkolenie w Kościerzynie

Dni Technika w ZSEiL 04.12.2017 r.

Szkolenie we Wrocławiu

Dni Technika w ZSEiL 01.03.2022 r.