Schrack Technik Polska
 • Oświetlenie awaryjne

Obowiązek stosowania oświetlenia awaryjnego został wprowadzony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Warunki techniczne dla obiektów w ochronie przeciwpożarowej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie Dz U. Nr 75, poz 690 z późn. zmianami.

Definicje i podział oświetlenia awaryjnego wg. PN-EN1838

Oprawy ewakuacyjne Schrack Technik

Oprawy awaryjne podtynkowe Schrack Technik

W normie PN-EN 1838 wyszczególniono miejsca w których należy instalować oprawy oświetlenia awaryjnego:

 • przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
 • w pobliżu schodów, tak, aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio,
 • przy każdej zmianie poziomu,
 • przy każdej zmianie kierunku,
 • przy skrzyżowaniach korytarzy,
 • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
 • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy oraz każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego,
 • w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Oprawy awaryjne natynkowe Schrack Technik

W Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. znajdziemy uwarunkowania dotyczące oświetlenia ewakuacyjnego i konieczności stosowania go.

§ 181 ust. 3 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

 1. w pomieszczeniach:
  • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
  • audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób,
  • wystawowych w muzeach,
  • o powierzchni netto ponad 1000 m² w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • o powierzchni netto ponad 2000 m² w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,
 2. na drogach ewakuacyjnych:
  • z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
  • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Oświetlenie awaryjne ONTEC G
Oświetlenie awaryjne ONTEC G

Oprawa w wersji dwustronnej z odbłyśnikiem zapewnia równomierny efekt świecenia i optymalną widoczność.

Oświetlenie awaryjne ONTEC C
Oświetlenie awaryjne ONTEC C

Niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetleni

Oświetlenie awaryjne ONTEC R
Oświetlenie awaryjne ONTEC R

ONTEC R to gwarancja zgodności ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne ONTEC S
Oświetlenie awaryjne ONTEC S

Dzięki swojej prostej, minimalistycznej formie i szczelnej obudowie IP65 seria opraw ONTEC S może być wykorzystana w niemal k

Oświetlenie awaryjne - centralna bateria
Centralna bateria

Zasilanie opraw awaryjnych z jednego punktu.

Oświetlenie awaryjne - monitoring
Monitoring

Monitorowanie systemu skonfigurowanego nawet z 4096 oprawami - idealny dla średnich i dużych inwestycji.