Schrack Technik Polska

Oświetlenie awaryjne ONTEC G

Jedna oprawa, wiele zastosowań

 • Opcja montażu podtynkowego i natynkowego pozwala na zastosowanie oprawy w każdym koniecznym miejscu.
 • Wysoki współczynnik luminancji 500 cd/m².
 • Oprawa w wersji dwustronnej z odbłyśnikiem zapewnia równomierny efekt świecenia i optymalną widoczność.

Dane techniczne

 • Źródło światła: LED
 • Zastosowanie: wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji)
 • Testowanie: test ręczny, test automatyczny, centralny monitoring, centralna bateria
 • Zasilanie: 230 V AC ± 10% / 50 - 60 Hz
 • Zasilanie CB: 230 V AC ± 10% / 50 - 60 Hz, 186 - 254 V DC
 • Stopień szczelności: IP20
 • Klasa izolacji: II
 • Materiał: obudowa - PC, klosz - PMMA
 • Kolor obudowy: RAL 9003
 • Tryb pracy: M/NM
 • Autonomia: 1h / 3h
 • Zakres temperatury pracy: ta 10°C ÷ 35°C, ta -15°C ÷ 55°C (CB)
 • Normy: PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471

Aktualny wykaz Polskich Norm znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.

 • PN-N-1256-02:1992 - Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja
 • PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
 • PN-EN 1838:2005 - Zastosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne
 • PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
 • PN-IEC 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa
 • PN-ISO 7010 - Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej

Montaż natynkowy do ściany lub sufitu

Zastosowanie w obiektach budowlanych wyrobów spełniających określone wymagania jest niezwykle istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i ratownikom. Niniejszy standard skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego i właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej.


W nowym wydaniu standardu zaktualizowano informacje na temat zasad wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych w systemie krajowym. Od 1 stycznia 2017 r. wszyscy producenci, upoważnieni przedstawiciele producentów, importerzy i sprzedawcy przy wprowadzaniu lub udostępnianiu wyrobów budowlanych na rynku krajowym, objętych polskimi normami lub krajowymi ocenami technicznymi, zobowiązani są stosować wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966), zmienionego rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1233), ustanawiających warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych oraz uchylających dotychczas stosowane przepisy dotyczące znakowania wyrobów znakiem budowlanym.

Zestaw do montażu podtynkowego

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem systemy ewakuacyjne – zestawy: systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, systemy zarządzania otwarciem wyjść na drogach ewakuacyjnych, zestawy do ewakuacji zostały zakwalifikowane do grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Producent wyrobu budowlanego jest obowiązany do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzić krajową deklarację przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.

Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne służy zapewnieniu bezpieczeństwa w momencie awarii zasilania prądu.

Oświetlenie awaryjne ONTEC C
Oświetlenie awaryjne ONTEC C

Niewielki kształt oprawy sprawia, że jest dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetleni

Oświetlenie awaryjne ONTEC R
Oświetlenie awaryjne ONTEC R

ONTEC R to gwarancja zgodności ze wszystkimi najnowszymi normami dotyczącymi oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne ONTEC S
Oświetlenie awaryjne ONTEC S

Dzięki swojej prostej, minimalistycznej formie i szczelnej obudowie IP65 seria opraw ONTEC S może być wykorzystana w niemal k

Oświetlenie awaryjne - centralna bateria
Centralna bateria

Zasilanie opraw awaryjnych z jednego punktu.

Oświetlenie awaryjne - monitoring
Monitoring

Monitorowanie systemu skonfigurowanego nawet z 4096 oprawami - idealny dla średnich i dużych inwestycji.