Schrack Technik Polska

Podstawy, normy i technologie okablowań strukturalnych

Nie wszyscy znają podstawy dotyczące okablowania strukturalnego. Poniżej przedstawiamy państwu krótki przewodnik, wraz z odnośnikami do naszych folderów w których zawarte są najważniejsze normy, topologia, różnice pomiędzy standardami oraz konstrukcje najważniejszych elementów i technologii składających się na ten obszerny temat.

Normy EN

W serii norm EN 50173 określono wykaz struktur i konfiguracji podsystemów okablowania szkieletowego i poziomego stosowanego w różnych typach pomieszczeń. Określono również wymagania stawiane kanałom, łączom i elementom oraz przedstawiono wzorcowe realizacje okablowania szkieletowego i poziomego, wspomagające wymagania stawiane przez różne środowiska instalacyjne:

PN-EN 50173: Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego
Czytaj więcej o normach EN

Zakres obowiązywania norm dotyczących okablowania strukturalnego

Topologia budowy systemów okablowania strukturalnego

Technologia miedziana

Międzynarodowa norma ISO/IEC i europejska EN są do siebie podobne, jednak różnią się od normy amerykańskiej TIA/EIA w kategorii i klasie. Kategoria opisuje, przy użyciu jakich metod i wartości sprawdza się pojedyncze elementy. Oznacza to, że pojedyncze elementy mogą być testowane i określane zawsze w danej kategorii. Jeśli łączy się produkty określonej kategorii, powstaje system, który jest zdefiniowany zgodnie z określoną klasą. Przy tym element najniższej kategorii określa wartość klasy. Następną różnicą pomiędzy normą amerykańską a normami ISO/IEC i EN jest kategoria 7 i 7A i klasa F i FA, które to opisane są tylko w tych normach.

Chronologiczny rozwój norm ISO/IEC & EN

Aplikacje

Następujące aplikacje sieci Ethernet są zdefiniowane dla klas od D do EA w normie EN 50173-1:

Podstawy technologii światłowodowej

W normie EN 50173-1 okablowania światłowodowe zostały podzielone na klasy (OF-100, OF-300, OF-500, OF-2000, OF-5000 i OF-10000), a włókna światłowodowe na kategorie (OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS2).

Włókna światłowodowe multimodowe (wielomodowe) charakteryzują się średnicą rdzenia od 50 do 62,5 μm, a włókna jednomodowe 9 μm.

Graniczna wartość tłumienności w światłowodowych liniach transmisyjnych

Komponenty aktywne - podstawy

Typy przełączników i ich właściwości

Przełączniki niezarządzalne

 • Przełączniki tego typu są niekonfigurowalne
 • Plug and play
 • Idealne dla małych i średnich sieci (do 200 użytkowników) bez administratora IT

Przełączniki zarządzalne

 • Przełącznik konfigurowalny
 • Plug and Play
 • Konfigurowanie nie jest konieczne
 • Idealny do średnich i dużych sieci (powyżej 200 użytkowników) z administratorem IT
 • Ustawienia zabezpieczające mogą być konfigurowane, np. VLAN, itd.
 • Funkcja monitorowania przełącznika może pomóc przy analizie i wykrywaniu usterek w sieci, jak również problemów związanych z szybkością działania
 • Funkcje zarządzające zależą od producenta i wymagają podstawowej wiedzy o technologii sieciowej i oprogramowaniu
 • Przełączniki zarządzalne posiadają agenta SNMP, który przez specjalne oprogramowanie umożliwia zarządzanie
 • Rejestracja inicjacyjna przez port RS232
 • Po przydzieleniu adresu IP do przełącznika, może on zostać skonfigurowany również przez Internet
 • Przełączniki zarządzalne umożliwiają skonfigurowanie:
  - prędkości transmisji portu
  - rodzaju transmisji - half/full dupleks na port
  - funkcji spanning tree
  - funkcji port mirroring
  - funkcji port trunking
  - funkcji port security
  - sieci VLAN
 • Przełączniki zarządzalne umożliwiają dodatkowo przygotowanie bieżącej statystyki zdarzeń
 • Przewidywanie trendów w rozbudowie szerokości pasma
 • Naprawę pojedynczych błędów
 • Prowadzenie statystyki błędów dla każdego portu

Przełączniki centralne

 • Przełączniki centralne posiadają kilka portów o dużej szybkości (Gigabit), do których można podłączyć serwery, jak również porty światłowodowe lub porty dedykowane modułom SFP, które umożliwiają podłączenie przełączników piętrowych.

Przełączniki piętrowe

 • Wyposażone są w przynajmniej 1 port Gigabit i zazwyczaj 24 porty 100 Mbit/s.
 • Komputery PC są podłączone do portów standardowych 100 Mbit/s, natomiast do sieci szkieletowej przełącznik jest podłączony poprzez port Gigabit.
 • Wskazane jest zastosowanie co najmniej 1 portu światłowodowego typu "uplink".

Przeglądaj PDF o komponentach aktywnych