Schrack Technik Polska

Broszury informacyjne (PDF)

Pobierz PDF - NXT4

Pobierz PDF - LZQJ-XC


Liczniki energii elektrycznej NXT4

Cechy charakterystyczne:

 • Pomiar energii czynnej i biernej (P+, P-, Q1-Q4)
 • Dokładność pomiarowa kl. 0,5 lub kl. 1 dla P
 • Zasilacz napięciowy 3x58/100 V lub 3x240/415 V
 • Dwa niezależne interfejsy szeregowe RS485 i Ethernet
 • Dwa protokoły komunikacji IEC1107 lub dlms lub Modbus
 • 2 niezależne profile obciążenia
 • Pomiar parametrów jakości sieci zasilającej w klasie S zgodnie z PN-EN 61000-4-30

Zastosowanie:

 • Rozdzielnice, szafy sterownicze
 • Pomiar zużycia energii elektrycznej w maszynach
 • Główne punkty poboru energii (liczniki rozliczeniowe)
 • Pomiary kontrolne
 • Pomiary rozpływowe
 • Rozliczenia i pomiary w mikrogeneracji
 • Pomiary u odbiorców z koniecznością zdalnego załączania/odłączania zasilania

Liczniki energii elektrycznej LZQJ-XC

Cechy charakterystyczne:

 • Pomiar energii czynnej i biernej (P+, P-, Q1-Q4)
 • Dokładność pomiarowa kl. 0,2 lub kl. 0,5 lub kl. 1 dla P
 • Szerokozakresowy zasilacz napięciowy 3x58/100 - 3x240/415 V
 • Dwa niezależne interfejsy szeregowe RS485
 • Automatyczna detekcja protokołów komunikacyjnych IEC1107 oraz dlms
 • 2 niezależne profile obciążenia
 • Pomiar parametrów jakości sieci zasilającej
 • Modułowa konstrukcja umożliwiająca rozbudowę o komunikację LTE lub Ethernet

Zastosowanie:

 • Sieci przesyłowe najwyższych napięć
 • Sieci dystrybucyjne (stacje transformatorowe WN/SN i SN/NN)
 • Główne punkty rozliczeniowe
 • Liczniki kontrolne
 • Generatory wiatrowe (3x690V AC)
 • Przemysł wydobywczy (3x500V AC)
 • Analizatory parametrów jakości zasilania według standardu IEC50160
 • Mikrogeneracja