Schrack Technik Polska

Obudowy do rozdzielnic i sterownic nn

Schrack Cad i Schrack Design - narzędzia pomagające prawidłowo dobrać obudowy do rozdzielnic i sterownic nn

Czy wiesz, że...?

Jeśli jesteś wykonawcą rozdzielnicy lub projektantem, musisz zwrócić szczególną uwagę na przyrosty temperatury przy doborze obudów. Obudowy wraz z zamontowanymi aparatami oraz połączeniami między nimi, tworzą finalny produkt jakim jest sterownica lub rozdzielnica niskiego napięcia. Taka rozdzielnica musi spełniać wymogi jednej z rodziny norm PN-EN 61439 (PN-EN 614391, -2, -3).

Wymieniona norma  kładzie duży nacisk na weryfikację przyrostów temperatury, którą musi wykonać projektant lub wykonawca rozdzielnicy.

Schrack wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i oferuje bezpłatne narzędzia do obliczeń przyrostów temperatury dla rozdzielnic do 1600A. Tymi narzędziami są Schrack CAD (nakładka na Auto CAD, BricsCAD, ZWCAD, GstarCAD) oraz niezależny program Schrack Design. Oba programy po wstawieniu odpowiednich informacji, zweryfikują przyrosty temperatury dla rozdzielnic i sterownic.

Programy są do pobrania bezpłatnie: