Schrack Technik Polska

Obliczanie strat cieplnych

Jeśli nie korzystacie Państwo z gotowych do obliczeń narzędzi Schrack CAD lub Schrack Design, pomocne będą poniższe wzory i przykładowe obliczenia.

Wzór: Q = k x Q x ΔT

 • Q - Moc [W]

 • k - współczynnik przenikania ciepła [W/m2K]
 • A - powierzchnia [m2]
 • ΔT - różnica temperatury [°K]

Wartości k:

 • Blacha stalowa - 5,5 W/m2K
 • Stal nierdzewna - 4,5 W/m2K
 • Plastik/poliester - 3,5 W/m2K
 • Aluminium - 12,0 W/m2K

Obliczenie skutecznej powierzchni obudowy A:

(zgodnie z VDE 0660 część 500)

 • S - szerokość obudowy [m], W = wysokość obudowy[m], G = głębokość obudowy [m]

Wzór na obliczenie A:

(zgodnie z VDE 0660 część 500)

 • Pojedyncze obudowy wolnostojące A = 1,8 x W x (S+G) + 1,4 x S x G
 • Pojedyncze obudowy naścienne A = 1,4 x S x (W+G) + 1,8 x G x W
 • Pierwsza lub ostatnia obudowa wolnostojąca A = 1,4 x G x (W+S) + 1,8 x S x W
 • Pierwsza lub ostatnia obudowa naścienna A = 1,4 x W x (S+G) + 1,4 x S x G
 • Środkowa obudowa wolnostojąca A = 1,8 x S x W + 1,4 x S x G + G x W
 • Środkowa obudowa naścienna A = 1,4 x S x (W+G) + G x W
 • Środkowa obudowa naścienna z dachem A = 1,4 x S x W + 0,7 x S x G + G x W

Przykład:

Obudowa kompaktowa KT208040 (W x S x G) 2000 x 800 x 400 mm, z blachy stalowej,
zastosowanie we wnętrzu.
Obudowa przyległa do ściany.

Temperatura otoczenia T= 20°C
max. temperatura w obudowie TMax = 55°CWysokość (W)   Szerokość (S)   Głębokość (G)
       2,0 m                  0,8 m                  0,4 mA = 1,4 x S x (W+G) + 1,8 x G x W = 4,13 m²
k = 5,5 W/m² blacha stalowa powlekana
T= 20 °C temperatura otoczenia
TMax = 55 °C maks. temperatura w obudowie
T = 35 °K różnica temperatur


Q = k x A x ΔT = 795,03 W
Obudowa może oddać do otoczenia 795,03 W

Uwaga:

Wartości zostały obliczone zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi (IEC 890 i VDE 0660) w
czasie, gdy katalog był tworzony. Oznacza to, iż użytkownik musi sprawdzić aktualne wartości i wymagania
potrzebne do własnych aplikacji i w razie potrzeby dokonać korekty. Schrack nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji.