Schrack Technik Polska

Obudowy wolnostojące AT/KT - System M2000

Szafy wolnostojące AT można łączyć w szereg, budując rozdzielnice nn o dowolnych wymiarach.
Dostępne są obudowy o wysokościach 1800 i 2000 mm; głębokości 400, 500, 600 i 800 mm.

Obudowy posiadają szeroką gamę akcesoriów oraz możliwość zabudowy maskownicami systemu MODUŁ 2000. Dzięki temu rozdzielnice wykonane na obudowach AT/KT można wykonać:

  • Rozdzielnice licznikowe
  • Rozdzielnice modułowe
  • Rozdzielnice z wyłącznikami kompaktowymi MC do 1600A
  • Rozdzielnice z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH
  • Rozdzielnice z układami automatyki SZR