Schrack Technik Polska
  • Systemy fotowoltaiczne Schrack Technik

    Systemy fotowoltaiczne to najkorzystniejsze ekonomiczne rozwiązanie
    do obniżenia kosztów zużywanej energii elektrycznej.

Mieszkańcy ziemi mają ogromny wpływ w zakresie wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce, wiatr lub woda.

Te źródła energii umożliwiają nam dziś wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w sposób przyjazny dla środowiska, a tym samym zmniejszenie udziału kopalnych źródeł energii w naszym systemie. Obecnie 99% nowo przyłączanych mikroinstalacji OZE w Polsce stanowi fotowoltaika.

Systemy fotowoltaiczne firmy Schrack Technik, które można stosować prawie wszędzie, wykorzystują wolną, niewyczerpaną energię słoneczną. Rozmiary systemu różnią się zakresem mocy od kilkuset W do kilku/kilkunastu MW, dzięki czemu można optymalnie dostosować instalację fotowoltaiczną do potrzeb różnych odbiorców.

 

Elektryczność ze słońca - systemy fotowoltaiczne

Łatwa instalacja, redukcja kosztów energii, wysoka wydajność, niezawodność, brak konserwacji, a także trwały wkład w ochronę środowiska - to podstawowe zalety systemu fotowoltaicznego. Instalacja takiego systemu wykorzystującego energię odnawialną w celu ochrony środowiska nie jest skomplikowana: ponieważ system fotowoltaiczny zasadniczo składa się tylko z modułu fotowoltaicznego (ogniw słonecznych), złącza wtykowego, skrzynki ogranicznika przepięć, specjalnej linii fotowoltaicznej lub okablowania i falownika.

Realizacja w praktyce

System fotowoltaiczny oparty jest na modułach (ogniwach słonecznych), które są przymocowane do dachu i przetwarzają promienie słoneczne na energię elektryczną. Wszystkie ogniwa słoneczne firmy Schrack Technik (więcej informacji dostępnych w broszurze: Fotowoltaika - przegląd 2020) charakteryzują się długimi gwarancjami, wysoką wydajnością oraz wytrzymałością mechaniczną, strukturalnymi powłokami antyrefleksyjnymi, a także wszystkimi odpowiednimi atestami i certyfikatami.

Przetwarzanie prądu stałego na prąd przemienny w systemie fotowoltaicznym jest zadaniem falownika (inwertera).

Schrack Technik oferuje również szereg wysokiej jakości produktów w różnych klasach wydajności, które mają pożądane właściwości elektryczne i mechaniczne. Bezobsługowe, wysoce wydajne produkty mogą być zatem wykorzystane do wytworzenia energii elektrycznej m.in. dla gospodarstwa domowego. Użytkownicy systemu fotowoltaicznego mają do wyboru różne opcje, jeśli chodzi o użytkowanie instalacji: na przykład mogą przesyłać prąd przemienny do sieci publicznej i rozliczać się za pomocą licznika energii elektrycznej lub samodzielnie korzystać z wytworzonej energii oszczędzając na opłatach za pobieraną energię elektryczną z sieci publicznej. Zastosowanie piorunochronów i ograniczników przepięć stało się w ostatnich latach coraz ważniejszym tematem, ponieważ częstotliwość burz znacznie wzrosła. Podobnie jak inne urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym, system fotowoltaiczny powinien być również chroniony, aby zmaksymalizować wydajność i żywotność instalacji. Skrzynki ograniczników przepięć Schrack Technik zostały opracowane specjalnie dla systemów fotowoltaicznych i zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami bezpieczeństwa.

Optymalna wydajność

Aby osiągnąć optymalną wydajność energii elektrycznej z systemu fotowoltaicznego, lokalizacja powinna być niecieniowana przez cały rok. Moduły powinny mieć optymalny kąt nachylenia od 32 do 36 stopni i powinny być zwrócone idealnie na południe.

Dzięki całej gamie trwałych i wysokiej jakości zestawów i pojedynczych komponentów można dostosować instalację do własnych potrzeb. Wybór odpowiedniego zestawu montażowego jest niezwykle ważnym tematem w celu doboru optymalnej konfiguracji i instalacji systemu fotowoltaicznego.

Ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez system fotowoltaiczny zależy oczywiście od ilości modułów, orientacji, godzin nasłonecznienia, temperatury i nachylenia dachu. W Polsce jeden metr kwadratowy ogniwa jest napromieniowany w granicach 950 - 1250 kWh (kilowatogodzin) rocznie. Europejskie Centrum Badawcze zakłada średnią roczną produkcję energii w wysokości 900 - 1500 kWh na metr kwadratowy i na zainstalowaną moc szczytową 1 kilowata (jednostką miary jest maksymalna moc w piku - Wp).

Rodzaj dachu i specjalista do montażu

Solidny system montażowy odgrywa również kluczową rolę w systemie fotowoltaicznym. Wysokiej jakości systemy montażowe w ofercie firmy Schrack Technik podlegają surowym kryteriom testowym i zapewniają bezpieczeństwo zarówno użytkownikom, jak i systemowi. Schrack Technik oferuje systemy montażowe dla różnych wariantów dachu. Najbardziej rozpowszechniona jest instalacja na dachu skośnym - w przypadku wolnostojącego i płaskiego montażu na dachu istnieją również alternatywne rozwiązania, pozwalające na optymalny dobór kąta nachylenia. Ponieważ samemu trudno jest dokonać instalacji oraz dobrać właściwe produkty, zadanie to jest często powierzane instalatorom, których na polskim rynku jest coraz więcej, zwłaszcza po wprowadzeniu dofinansowania. Niestety nie wszyscy montażyści są profesjonalni i rzetelni. Dlatego podstawowym kryterium przy doborze instalatora, powinno być posiadanie "Certyfikatu Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii" wydawanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Certyfikowany Instalator Systemów Fotowoltaicznych

Przeprowadzona w dniu 26 lipca 2013 r. ustawa wprowadziła do prawa energetycznego nową instytucję - certyfikowanych instalatorów m.in.: mikroinstalacji oraz małych instalacji (nowelizacja w Dz. U. 2015 poz. 478 - USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

  • mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW;
  • mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW;

Od chwili wejścia w życie powyższej nowelizacji osoby trudniące się zawodowo instalowaniem mikro- i małych instalacji OZE uzyskały możliwość potwierdzenia posiadanych kwalifikacji poprzez uzyskanie certyfikatu wydawanego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Wzór certyfikatu PRZÓD

Wzór certyfikatu TYŁ