Schrack Technik Polska

Komunikacja analizatorów NA96 - Ethernet

Komunikacja analizatorów NA96 - Ethernet

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nieustannie unowocześniamy nasze produkty wyposażając je w nowe funkcje.

Takim udoskonaleniom poddajemy doskonale znane Państwu analizatory parametrów sieci NA96 oraz NA96+.

Analizatory te są bardzo często łączone z innymi sieciami bądź między sobą w jedną sieć i wystawiane do sieci strukturalnej danego obiektu.

Jeżeli chcemy odczytywać dane z jednego analizatora za pośrednictwem sieci strukturalnej należy taki analizator wyposażyć w ethernetowy moduł rozszerzeń MGF3900E. Za pomocą tego modułu oraz oprogramowania mogliśmy sczytywać parametry naszego analizatora.

Jeżeli chcieliśmy połączyć grupę analizatorów w jedną sieć miedzy sobą i wystawić je do sieci strukturalnej. Należy wyposażyć analizatory w moduły komunikacji RS485 MGF3900R a następnie za pomocą bramki Ethernetowej MGZEM001 wystawić całą grupę do naszej sieci.

Odczyt następował za pomocą oprogramowania. Aktualnie dajemy naszym klientom możliwość podglądu danych poprzez sieć strukturalną za pomocą przeglądarki WWW.

W celu zdalnego podglądu nie musimy już używać dedykowanego oprogramowania. Za pomocą przeglądarki mogą Państwo obserwować takie parametry jak:

 • Napięcia: V1 V2 V3 V12 V23 V31 [V]
 • Prądy: I1 I2 I3 [A]
 • Moce: P, Q, P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, S [W]
 • Współczynnik mocy: Pf
 • Zawartość harmonicznych w: THD V1, THD V2, THD V3, THD I1, THD I2, THD I3 [%]
 • Czas pracy [h]
 • Statusy alarmów
 • Energia czynna [MWh]
 • Energia bierna [MWh]
 • Energia czynna w przewodzie neutralnym [MWh]
 • Energia bierna w przewodzie neutralnym [MWh]