Schrack Technik Polska
 • Automatyka SZR dla 5 wyłączników

Automat PPBZ

Automat PPBZ umożliwia sterowanie aż 5 wyłącznikami kompaktowymi MC do 1600A lub powietrznymi MO do 6300A

Automat PPBZ to mikroprocesorowy automat SZR do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego. Gotowy do pracy, zaprogramowany automat zapewnia ciągłość zasilania n/n w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych, jak również obiektach przemysłowych.

Przeznaczony jest do sterowania wyłącznikami kompaktowymi typu MC lub powietrznymi MO w ponad dwudziestu układach zasilania w konfiguracjach od 2 do 5 wyłączników. Dzięki układom pracy z dwoma lub trzema torami zasilania, w tym z generatorem zasilające od jednej do czterech sekcji rozdzielni oraz wielu algorytmom przełączania, automat pozwala na właściwą pracę złożonych i rozbudowanych sieci.

Specyfikacja techniczna

Automatyka -Automat SZR

Wykorzystana nowoczesna technologia mikroprocesorów RISC i program zapisany w pamięci FLASH gwarantuje szybkie i niezawodne przełączenia wg diagramu realizując włączenie rezerwy jawnej lub ukrytej, zrzut mocy czy start generatora. Kompletny automat dostarczany jest w metalowej obudowie przystosowanej do montażu na szynie DIN.

Na płycie czołowej urządzenia znajdują się: wyświetlacz LCD, sygnalizacja LED obecności napięcia zasilającego i zewnętrznej blokady, cztery chwilowe przyciski służące do wprowadzania zmian w konfiguracji programu działania urządzenia.

Zakresy nastaw czasu opóźnienia rozruchu i wyłączania poszczególnych sekcji mieszczą się w przedziale od 0,0 do 10 s co 0,1 s a dla toru zasilania z generatora poszerzono zakres czasów opóźnień od  0 do 250 s co 1 s. Opóźnienia sygnału startu i wyłączenia generatora regulowane od 1 s do 99 min co 1 min.

Automat zasilany jest z jednego z napięć wejściowych, wybieranych automatycznie przez wewnętrzny układ. Napięcie to również służy do sterowania wyłącznikami, dzięki czemu automat nie potrzebuje napięcia pomocniczego.

Możliwe jest zasilenie urządzenia z UPS-a, wystarczy zmiana ustawienia w menu operatora. Bezpieczeństwo zapewniają funkcje włączania blokady automatów, zewnętrznej przy pomocy wyprowadzonych styków i wewnętrznej- programowej ustawianej w konfiguracji.

Sterowanie aparatami typu MO w układach SZR - wyposażenie i konfiguracja

Potrzeba zastosowania automatyki SZR wynika z konieczności zapewnienia ciągłości zasilania.

Podstawową funkcją automatyki SZR jest bezpieczne sterowanie elementami łączeniowymi:

 • stycznikami
 • rozłącznikami, wyłącznikami z napędami silnikowymi

W celu zapewnienia ciągłości zasilania układ po wykryciu braku napięcia w linii zasilającej przełącza obiekt na tor rezerwowy.

Układy mogą realizować przełączenia w konfiguracji sieć-sieć bądź sieć-agregat. Istnieje możliwość zmodyfikowania któregoś z wariantów. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania układów SZR stosuje się podwójne zabezpieczenie w postaci blokady elektrycznej oraz mechanicznej.

Blokada elektryczna

Blokada elektryczna polega na programowym braku możliwości włączenia dwóch źródeł na wspólną szynę w tym samym czasie.

Układ automatyki SZR otrzymuje informacje od wyłącznika o aktualnym stanie:

 • położenia styków głównych
 • naciągu sprężyny
 • gotowości do załączenia
 • wysunięcia z kasety wysuwnej

Sterownik otrzymując powyższe sygnały realizuje program wykonawczy zgodnie z algebrą Boole’a.

Blokada mechaniczna

Blokada mechaniczna

Blokada mechaniczna w wyłącznikach powietrznych realizowana jest za pomocą cięgien Bowdena.

Cięgna są długości od 2 do 4,5m. Podczas instalacji blokad mechanicznych niezmiernie ważnym jest aby pamiętać o kilku podstawowych uwarunkowaniach dotyczących ich montażu i eksploatacji:

 1. Linki Bowdena muszą być ułożone tak prosto, jak to tylko jest możliwe oraz bez zagięć.
 2. Promień zakrzywienia linek Bowdena musi przekraczać > 500 mm.
 3. Całkowite zakrzywienie linki Bowdena nie może przekroczyć 540 stopni (suma wszystkich zagięć).
 4. Montując wyłączniki pionowo, jeden nad drugim, układy mechanicznego połączenia wyłączników powinny być umieszczone w linii, jeden w stosunku do drugiego.
 5. Wyłączniki, które mają zostać połączone, muszą zostać ustawione w taki sposób, aby można było ułożyć optymalnie linki Bowdena o długości 2 m lub też 4,5 m, pozostając w zgodzie z powyższymi wymaganiami.
 6. Przed przeprowadzeniem regulacji mechanicznego połączenia wyłączników, należy zamocować poprowadzone linki Bowdena, na przykład za pomocą opasek kablowych.
 7. Szerokość rozdzielnicy/przestrzeni wokół systemu przełączającego należy dobrać na tyle dużą, aby zapewnić odpowiednią ilość miejsca, umożliwiającą dokonanie regulacji układu mechanicznego połączenia wyłączników.
 8. Należy wykonać otwory w elementach systemu przełączającego tak, aby nie wymuszać ułożenia linek Bowdena i nie utrudniać ich ruchu.

W wyłącznikach powietrznych istnieje możliwość blokowania dwóch bądź trzech aparatów między sobą.

Aby móc sterować aparatem MO należy wyposażyć go w odpowiednie podzespoły.

 • napęd silnikowy
 • wyzwalacze – wzrostowe bądź podnapięciowe służące do załączania jak i wyłączania urządzenia.
Sterowanie MO, SZR

Legenda:

 1. Pierwszy napięciowy moduł wyzwalający F1 (odpowiadający za  wyłączenie zdalne)
 2. Styk pomocniczy S22 (sygnalizacja wyłączenia zdalnego)
 3. Elektromagnes załączający Y1 (Odpowiadający za załączanie zdalne)
 4. Drugi napięciowy moduł wyzwalający F2 lub zanikowy moduł wyzwalający (bezzwłoczny) F3 lub zanikowy moduł wyzwalający (ze zwłoką) F4 (w tym miejscu mamy możliwość zamocowania trzech różnych wyzwalaczy odpowiadających za wyłączenie zdalne)
 5. Styk pomocniczy S23 (potwierdzenie zadziałania wyzwalacza drugiego) lub S43 (potwierdzenie zadziałania wyzwalacza drugiego dla modułu CubicleBUS)
 6. Styk odcinający S14 dla napięciowego modułu wyzwalającego, przy 5% czasu działania (przewzbudzony)
 7. Styk odcinający S15 dla elektromagnesu załączającego Y1, przy 5% czasu działania (przewzbudzony)

Istnieje możliwość zastosowania wyzwalacza przystosowanego do zasilania przez 100% czasu jako elektryczny układ blokowania przed ponownym załączeniem.

Sposoby podłączeń

 

Podsumowanie

Dobierając napęd silnikowy należy pamiętać, że jest on już wyposażony w wyzwalacz służący do załączania aparatu. Napięcie wyzwalacza załączającego jest takie samo jak napięcie sterujące napędem silnikowym.

Istnieje możliwość sterowania wyzwalaczem załączającym na napięcie inne niż napięcie znamionowe napędu silnikowego, należy wówczas dobrać napęd silnikowy z załączaniem ręcznym. W takiej konfiguracji należy dobrać wyzwalacz załączający na napięcie żądane.

W obu konfiguracjach mamy możliwość doposażenia aparatu w wyzwalacze wzrostowe bądź podnapięciowe służące do wyłączania.

Pierwszy wyzwalacz wyłączający może być tylko i wyłącznie wzrostowy. Drugi wyzwalacz wyłączający służy do wyłączenia pożarowego i powinien być stosowany w wersji podnapięciowej.

Konfiguracje

 • Układy sterowania SZR za pomocą pięciu wyłączników oraz automatu sterującego PPBZ21WYGE
 • Układy SZR realizowane na podstawie aparatów kompaktowych MC
 • Układy SZR realizowane za pomocą styczników w oparciu o automaty PPBZ211SZR oraz PPBZ210SZR