Schrack Technik Polska
  • Liczniki energii KIZ

Nowe liczniki energii typu KIZ

Liczniki energii typu KIZ

Zatwierdzenie MID

Firma Schrack TECHNIK Polska jako pierwsza w Polsce wprowadziła w 2007 roku liczniki typu EIZ-G i DIZ spełniające wymogi dyrektywy MID (Measuring Instruments Directive). W Polsce dyrektywa MID została wdrożona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawach zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.

Zaletą dla użytkownika ze stosowania liczników spełniających wymogi dyrektywy MID jest to, że nie wymagają one pierwotnej legalizacji. Klienci stosujący liczniki energii w biurowcach, w centrach handlowych i innych powierzchniach pod wynajem wymagają pierwotnej legalizacji. Liczniki EIZ-G, DIZ oraz nowe liczniki KIZ posiadają legalizację pierwotną (wymogi dyrektywy MID). Dla użytkownika informacją, która mówi iż liczniki spełniają wymogi dyrektyw MID jest numer zatwierdzenia znajdujący się na tabliczce znamionowej oraz umieszczony specjalny znak w postaci naklejki z rokiem produkcji.

Liczniki KIZ

Licznik charakteryzuje się kompaktową obudową zajmując tylko szerokość czterech modułów TE. Mimo tak niewielkich gabarytów licznik jest przeznaczony do pomiaru bezpośredniego aż do 65A.

Oferujemy liczniki w wykonaniu 1-fazowym ( 230V/ 65A) oraz 3-fazowym 3x230/400V, 65A). Standardowo liczniki oprócz pomiaru energii w 2 taryfach wskazują na wyświetlaczu LCD następujące wielkości: mocy całkowitą w 3 fazach, moc w poszczególnych fazach, napięcia i prądu w poszczególnych fazach. Liczniki mogą być oszynowane razem z wyłącznikami instalacyjnymi, wyłącznikami różnicowoprądowymi oraz innymi aparatami modułowymi.

Liczniki w standardzie posiadają wyjście impulsowe S0, a opcjonalnie mogą być wyposażone w wyjście M-BUS.

Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć więcej na temat aspektów prawnych dotyczących sprzedaży modułowych liczników w Polsce oraz naszymi licznikami energii zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami zawartymi w katalogach.