Schrack Technik Polska

Zabezpieczenia dla przemysłu

strona 1

Wyłącznik MX - kluczowe cechy:

 • Cztery wielkości: MX1 do 125A, MX2 – do 250A, MX3 – do 630A, MX4 – do 1600A
 • Wykonanie 3 i 4 polowe
 • Wytrzymałość zwarciowa : 36kA, 50kA, 70kA
 • Dostępne typy wyzwalaczy zabezpieczeń: z regulacją –A  (termicznomagnetyczny), EN  (elektroniczny), EM (elektroniczny z wyświetlaczem), ENM  (elektroniczny do ochrony silników) - dla wszystkich typów odbiorników stosowanych w budownictwie komercyjnym i przemysłowym
 • Szeroka gama akcesoriów: wyzwalacze, cewki, styki pomocnicze, napędy silnikowe, przyłącza, adaptery, moduły różnicowoprądowe
 • Zgodne z PN-EN 60947-2
wykres zdolność zwarciowa

Wyzwalacz typ A - termicznomagnetyczny
 • Zakres prądowy od 16A do 500A
 • Wytrzymałość zwarciowa 36kA, 50kA, 70kA
 • Do ochrony urządzeń i kabli
 • Regulowany wyzwalacz przeciążeniowy 0,7 - 1 x In
 • Regulowany wyzwalacz zwarciowy
Charakterystyka wyzwalania typ A

Ustawienie ochrony przeciążeniowej

 • Ir 0.7 - 0.8 - 0.9 - 1.0 x In

Ustawienie ochrony przeciwzwarciowej

 • Ii 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10 x In


Wyzwalacz typ EN - elektroniczny
 • Zakres prądowy od 32A do 1600A
 • Wytrzymałość zwarciowa 36kA, 50kA, 70kA
 • Do ochrony urządzeń i kabli
 • Regulowany wyzwalacz przeciążeniowy 0,4 - 1 x In
 • Regulowany wyzwalacz zwarciowy
Charakterystyka wyzwalania typ EN

Tr - Ustawienie zwłoki czasowej długiej

Isd - Ustawienie prądu zwarciowego (możliwość wyłączenia)

Tsd - Ustawienie zwłoki czasowej krótkiej

InN - Ustawienie ochrony bieguna neutralnego (możliwość wyłączenia)

 Wyzwalacz typ EM - elektroniczny z wyświetlaczem
 • Zakres prądowy od 32A do 1600A
 • Wytrzymałość zwarciowa 36kA, 50kA, 70kA
 • Do ochrony urządzeń i kabli
 • Regulowany wyzwalacz przeciążeniowy 0,4 - 1 x In
 • Regulowany wyzwalacz zwarciowy
Charakterystka wyzwalania typ EM

Tr - Ustawienie zwłoki czasowej długiej

Isd - Ustawienie prądu zwarciowego (możliwość wyłączenia)

Tsd - Ustawienie zwłoki czasowej krótkiej

InN - Ustawienie ochrony bieguna neutralnego (możliwość wyłączenia)Wyzwalacz typ ENM - elektroniczny silnikowy


 • Do ochrony silników
 • Zakres prądu In od 32A do 630A
 • Wytrzymałość zwarciowa 36kA, 50kA i 70kA
 • Regulowany wyzwalacz przeciążeniowy 0,4 - 1 x In
 • Regulowany wyzwalacz zwarciowy
charakterystyka wyzwalania typ ENM

Class - Poziom wyzwalania zabezpieczenia zwłocznego

Iunbal - Stopień asymetrii prądu

Tunbal - Zwłoka czasowa dla stopnia asymetrii

Tsd - Ustawienie zwłoki czasowej dla zabezpieczenia zwarciowego

Wskazówka

Podstawowymi parametrami zabezpieczenia termicznego jest prąd oraz klasa wyzwalania określająca czas wyzwolenia wyzwalaczy przeciążeniowe. W zabezpieczeniach przeciążeniowych silników najczęściej stosowane są klasy wyzwolenia 10A i 10. Są to klasy odpowiednie w przypadku rozruchu lekkiego i normalnego. W przypadku ciężkiego rozruchu silników stosowane są klasy 20 i 30. W praktyce w zabezpieczeniach silnikowych stosowane są klasy 10A, 10, 20, 30Moduł pomiarowy modbus
 • Dla wszystkich rodzajów sieci
 • Wyjście Modbus
 • Wykonanie 3 i 4 polowe

Pomiar parametrów:

 • Prąd – fazowy, N (4P), ziemnozwarciowy (4P), asymetria prądu, prąd max, prąd w torze N
 • Napięcie: fazowe, międzyfazowe, asymetria
 • Moc: P, Q, S
 • Energia: czynna; bierna, pozorna
 • Power Factor: PF i cosφ
 • Częstotliwość
 • Harmoniczne: THDi, THDu
 • Temperatura: między wyłącznikiem a urządzeniem pomiarowym


Zestaw wyłącznik i moduł różnicowoprądowy
 • Wyłączniki dostarczane w zestawie z członem różnicowoprądowym
 • Zestawy z członem różnicowoprądowym obejmuje zakres od 80A do 630A
 • Zestaw z wyzwalaczem typu A (termicznomagnetyczny) – 80A i 125A
 • Zestaw z wyzwalaczem typu EN elektronicznym) – 100A, 250A, 400A, 630A
 • Czułość na prąd typu puls A

Wyzwalacz Typ A z trzema poziomami wyzwalania

 • MX1: 0,03A – 0,1A – 0,3A – 1A
 • MX2/MX3: 0,05A – 0,2A – 0,5A – 1A
 • MX3: 0,1A – 0,3A – 1A – 2A

WSKAZÓWKI:

 • Pamiętaj, że zakres pomiaru prądu różnicowego przy wyłącznikach z wyzwalaczem typu A jest większy niż dla typu AC
 • Tylko wyłączniki z członem różnicowoprądowym na prąd do 30mA zapewniają ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą
 • Wyłączniki z członami powyżej 30mA zapewniają ochronne przeciwpożarową


Rozłączniki serii MX
 • Rozłączniki bez wyzwalacza przeciążeniowego i zwarciowego
 • Zakres prądowy od 125A do 1600A
 • Wykonanie 3 i 4 polowe
 • Przyłącza śrubowe w standardzie, zaciski skrzynkowe jako opcja
 • Możliwość doposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacz podnapięciowy i wyzwalacz wzrostowy
 • Znamionowa zdolność wyłączania zwarć Icm = 5kA dla 415V 50/60 Hz
 • Zgodne z PN-EN 60947-3
Wykres prąd znamionowy


akcesoria

Schemat instalacji akcesoriów

Schemat instalacji akcesoriów