Schrack Technik Polska

TSM i tablice elektryczne

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22.11.2012 dot. warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z punktu styku do każdego lokalu mieszkaniowego, do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej (TSM) muszą być doprowadzone następujące kable:

 • instalacji okablowania światłowodowego
  terminowanego złączami SC/APC (dwa włókna SM 9/125 um do mieszkania)
 • instalacji okablowania koncentrycznego
  kategorii RG-6 lub wyższej spełniającego parametry klasy A, z oplotem o gęstości
  przynajmniej 77% oraz miedzianą żyłą wewnętrzną o średnicy nie mniejszej niż
  1mm (dwa kable koncentryczne do mieszkania)
 • instalacji okablowania miedzianego ‘skrętki’ 
  kategorii 5 UTP lub wyższej wraz z osprzętem połączeniowym, tak by zapewnić
  łączu minimum charakterystykę klasy D (dwa kable symetryczne do mieszkania)

Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa (TSM) jest miejscem, w którym terminowane jest pełne okablowanie mające swój początek w Punkcie Styku (PS). Wymiary skrzynki muszą być wystarczające aby pomieścić urządzenia aktywne (np. router, Optical Network Termination) oraz pasywne (np. rozgałęźniki, filtry, zwrotnice). Przy wejściu do lokalu projektant musi przewidzieć optymalne miejsce oraz sposób montażu TSM'ki – podtynkowy lub natynkowy. Zazwyczaj miejscem dogodnym na instalację skrzynki jest hol lub miejsce przygotowane pod garderobę/szafę wnękową. Dolna krawędź TSM powinna być co najmniej 180 mm nad docelową podłogą w lokalu mieszkaniowym.

W przypadku montażu podtynkowego, aby zapewnić łatwość prac tynkarskich wokół skrzynki i zapobiec zarysowaniu kołnierza ramy oraz drzwiczek, rekomenduje się stosowanie skrzynek ze zdejmowanym i regulowanym frontem. Rama powinna mieć możliwość regulacji tak, aby bez problemów dopasować ją do płaszczyzny ściany po zakończeniu prac tynkarskich, natomiast drzwiczki mieć możliwość przekładania prawo-lewo, co ułatwi późniejsze prace serwisowe.

Dla właściwego prowadzenia kabli teletechnicznych między TSM'ką, a szachtem teletechnicznym powinno się zainstalować w warstwie izolacyjnej podłogi 2–3 rury osłonowe o średnicy min. 28 mm. W miejscach gdzie jest to konieczne stosować sztywne kolanka łączeniowe o kącie nie większym niż 90 stopni. Rury kanalizacji teletechnicznej powinny posiadać pilota, natomiast ich zakończenia być zabezpieczone tak aby nie wpadały tam zanieczyszczenia podczas prac tynkarskich.

Firma Schrack Technik oferuje nie tylko rozwiązanie skrzynek telekomunikacyjnych, ale także całą gamę tablic mieszkaniowych kompatybilnych z wyżej wymienionymi TSM.

Dzięki temu zyskujecie Państwo na wielu płaszczyznach:

 • kompatybilny wygląd skrzynek elektrycznych i telekomunikacyjnych,
 • gwarancja jakości od jednego producenta,
 • konkurencyjne ceny,
 • zgodność z normą PN-EN 61439-3,
 • darmowe narzędzie do projektowania obliczeń z normą PN-EN 61439-3.

Projektowanie rozdzielnic nigdy nie było takie proste!

Schrack DESIGN wspiera proces projektowania z jednej strony oferując dużą liczbę funkcji, z drugiej zaś gwarantując prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji masz możliwość wykonania obliczeń termicznych obudów, według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A) oraz wydrukowania dokumentacji projektowej.


Seria AMPARO COMBO Vertical
Seria AMPARO COMBO Vertical

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe wraz z tablicami elektrycznymi w jednej wspólnej obudowie p/t. Wersja pionowa.

Seria AMPARO COMBO Horizontal
Seria AMPARO COMBO Horizontal

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe wraz z tablicami elektrycznymi w jednej wspólnej obudowie p/t. Wersja pozioma.

Seria PPBKI
Seria PPBKI

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe w obudowie z tworzywa. Dostępne w wersji p/t i n/t.

Seria PPBKA
Seria PPBKA

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe p/t z perforowanymi drzwiami metalowymi.

Seria PPBK0
Seria PPBK0

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe w obudowie metalowej wraz z perforacją drzwi. Dostępne w wersji p/t i n/t.

Seria PPBCP
Seria PPBCP

Wersja dwusekcyjna z podziałem na część z aparaturą modułową oraz część multimedialną/ teletechniczną w jednej wspólnej obudowie natynkowej.

Mieszkaniowe tablice elektryczne
Mieszkaniowe tablice elektryczne

Mieszkaniowe tablice elektryczne spójne wizualnie z TSM serii PPBKA oraz PPBKI. Dostępne w wersji p/t i n/t.

Zabezpieczenie instalacji domowej
Zabezpieczenie instalacji domowej

Aparatura modułowa do zabezpieczeń instalacji mieszkaniowych.