Schrack Technik Polska
 • sd_5_2

  SCHRACK DESIGN 5.2

  Projekt, obliczenia termiczne, zestawienie materiałowe,
  dokumentacja i zamówienie.
  Wszystko w jednym programie i zgodnie z normą PN-EN 61439!

  Aby prawidłowo zainstalować wersję 5.2, należy najpierw odinstalować wcześniejsze wersje programu.

Schrack Design 5.2 - aktualizacja, która się opłaca

Aby Twoja praca była jeszcze łatwiejsza, Schrack Design został wyposażony w dodatkowe przydatne funkcje wraz z nową aktualizacją:

 • Spis obwodów: prosta edycja w widoku wydruku, a także ulepszenie podczas "klikania" poszczególnych grup elementów.
 • Makra: podczas tworzenia makra można je dodać bezpośrednio do grupy. Można również usuwać niepotrzebne grupy.

Schrack Design - Wsparcie w codziennej pracy

Wybierz z listy i dostosuj do swojego projektu w pełni zaprojektowaną rozdzilnicę Schrack Technik. Projekt zgodny z normami możesz wszedzie wykorzystać. 

Stwórz swoje makra jedno za drugim dla komponentów rozdzielnicy, które często używasz, zapisz je jako makro i używaj ich wielokrotnie!

Projektowanie rozdzielnic nigdy nie było takie proste!

Schrack Design wspiera proces projektowania z jednej strony oferując dużą liczbę funkcji, z drugiej zaś gwarantując prostotę użytkowania. Obok tworzenia schematów i widoków elewacji masz możliwość wykonania obliczeń termicznych obudów, według standardu IEC TR 60890 i zgodnie z normą PN-EN 61439 (do 630A) oraz wydrukowania dokumentacji projektowej.

 • Projektowanie zgodne z PN-EN 61439: weryfikacja przyrostu temperatury wg. IEC TR 60890 do której odnosi się norma PN-EN 61439 to większa pewność i bezpieczeństwo. Każda nowa i modyfikowana rozdzielnica musi spełniać wymogi normy.
 • Dokumentacja projektowa: wszystkie istotne informacje o projekcie, zestawienie produktów i tabliczka znamionowa - zebrane w gotowej do druku dokumentacji projektowej.
 • Proste projektowanie i zamawianie: używane w projekcie komponenty można za pomocą jednego kliknięcia umieścić w koszyku w sklepie internetowym.

Schrack Design: wielofunkcyjne narzędzie do projektowania

Klikając na poniższy odnośnik możesz pobrać oprogramowanie. Zaloguj się używając loginu i hasła klienta Schrack Technik. Nie masz jeszcze konta? – Kliknij tutaj, aby przejść do procesu rejestracji.


Funkcje Schrack DESIGN 5.2

 • Spis obwodów: prosta edycja w widoku wydruku, a także ulepszenie podczas "klikania" poszczególnych grup elementów.
 • Makra: podczas tworzenia makra można je dodać bezpośrednio do grupy. Można również usuwać niepotrzebne grupy.
 • Szablony: mamy gotowe, standardowe szablony projektów, które wystarczy wstawić, a tym samym oszczędzić czas i pieniądze.
 • Tworzenie makr: oszczędź jeszcze więcej czasu, zapisując powtarzalne projekty jako makra, które często wykorzystujesz w projektach.
 • Selektywność: w ciągu kilku sekund sprawdź poprawność swojej konfiguracji aparatów, sprawdzając ich selektywność.
 • Dalsze ulepszenia standardowych funkcji
 • dodanie możliwości Rejestracji konta w SCHRACK z poziomu programu,
 • dodanie możliwości odzyskania hasła do istniejącego konta SCHRACK,
 • usunięcie kilku błędów z wersji poprzedniej
 • Ukrywanie listy produktów rozdzielnicy celem szybszego dostępu do następnej rozdzielnicy w projekcie,
 • Możliwość wyboru automatycznego dodawania aparatów do rozdzielnicy od prawej do lewej lub odwrotnie,
 • Możliwość sortowania pozycji na wydruku (alfabetycznie według rodzaj produktu, alfabetycznie według pozycji),
 • Wprowadzanie tekstu na rysunku z wyrównaniem (do lewej, do prawej, do środka),
 • Ukrywanie pełnej listy produktów, dla zwiększenia przestrzeni rysunkowej,
 • Unormowanie własnego produktu przy dodawaniu,
 • Nowe symbole jednokreskowe,
 • Zmiana skrótów klawiaturowych na własne,
 • Inne poprawki i usprawnienia
 • Automatyczne tworzenie schematów jednokreskowych dla wyłączników różnicowoprądowych, wyłączników nadprądowych i ich połączenia.
 • Automatyczne dodawanie głównego bezpiecznika do schematu.
 • Podgląd widoku rozdzielnicy podczas otwierania projektu.
 • Rozdzielnica narysowana na widoku, będzie mieć kompletny schemat połączeń.
 • Każdy wyłącznik różnicowoprądowy ze schematu na odrębnej stronie.
 • Dodawanie artykułów za pomocą dwóch kliknięć w widoku rozdzielnicy lub w schemacie.
 • Dodano możliwość otwarcia nowego okna dedykowanemu tylko rysunkowi, dla zwiększenia komfortu pracy z rysunkiem (widok i schemat).
 • Dodano możliwość przesuwania artykułu o zadaną wartość w widoku rozdzielnicy i w schemacie.
 • Podczas importu listy artykułów dodano trzecią kolumnę opisową.
 • Polecenie „zastąp” tworzy miejsce na rysunku dla nowego produktu, przesuwając sąsiednie produkty.
 • Dodano możliwość zaznaczenia weryfikacji rozdzielnicy według normy OVE E 8101.
 • Możliwość eksportu wybranych typów artykułów z listy składników rozdzielnicy.
 • Dodano możliwość wyboru obciążenia 1-fazowego.
 • Dodano możliwość wprowadzania notatek w wielu wierszach dla danego produktu.
 • Dodano możliwość wyboru tabeli zaciskowej do styków roboczych styczników.
 • Propozycje obudów
 • Automatyczne generowanie schematu (dla wyłączników różnicowoprądowych i nadmiarowoprądowych)
 • Ręczne generowanie schematu (dla wyłączników różnicowoprądowych i nadmiarowoprądowych)
 • Możliwość wyboru rozmiaru ramki projektowej A3/A4
 • Możliwość zmiany kolejności stron raportu projektowego
 • Możliwość dodawania i edytowania skrótów klawiszowych
 • Możliwość dodawania kolejnych płyt czołowych poprzez podwójne kliknięcie na zestawieniu materiałowym
 • Możliwość importu i eksportu produktów z zakładki „Własne produkty”
 • Obliczenia termiczne do 1600A
 • Dokument Deklaracji Zgodności UE
 • Automatyczne wykrywanie rzędów w obudowie
 • Automatyczne wykrywanie końca rzędu w obudowie i wstawianie od kolejnego rzędu
 • Kontrola wolnego miejsca w obudowie (ilość wolnych/zajętych modułów)
 • Graficzna prezentacja urządzeń dla których temperatura pracy została przekroczona
 • Graficzna prezentacja temperatury na 3 wysokościach rozdzielnicy
 • Możliwość wstawiania aparatów od góry lub od dołu
 • Możliwość określenia strat mocy na przewodach w rozdzielnicy
 • Funkcja „L” ułatwiająca rysowanie schematów elektrycznych
 • Możliwość zmiany prefiksu we właściwościach produktu
 • Docinanie szyn wstawianych do rysunku
 • Waga całej rozdzielnicy (z wstawionymi elementami) na tabliczce znamionowej
 • Dokument Deklaracji Zgodności UE w dokumentacji projektowej
 • Wymiarowanie rozdzielnic na rysunku
 • Możliwość poziomego i pionowego zestawiania obudów szeregowych
 • Możliwość dodania własnego zdjęcia do projektu
 • Import plików CSV zawierający „własne produkty”

Nowa wersja programu Schrack DESIGN została wzbogacona o funkcje, które zwiększają możliwości użytkownika w zakresie zarówno tworzenia projektu jak i wpływania na wynik weryfikacji przyrostu temperatury po przez obliczenia zgodnie z normą PN-EN 61439.

 • Obliczenia termiczne „live” – program weryfikuje termicznie rozdzielnice przy dodaniu każdego nowego produktu do zestawienia materiałowego. Przekroczenie dopuszczalnych przez normę PN-EN 61439 wartości temperatury, jest wyraźnie komunikowane przez program.
 • Dodanie systemu wentylacyjnego – przy przekroczeniu dopuszczalnych przez normę wartości temperatury, program zaproponuje zastosowanie konkretnego dla danego projektu, systemu wentylacyjnego, co pozwoli na obniżenie temperatury w rozdzielnicy.
 • Kondensacja – jeżeli minimalna temperatura otoczenia wynosi mniej niż 15°C, zaleca się stosowanie ogrzewania, aby nie wystąpił efekt skraplania. Program zasygnalizuje taką konieczność i pozwoli na dobór odpowiedniego systemu ogrzewania.
 • Edycja bloku – program umożliwia indywidualne dostosowanie każdego symbolu do potrzeb rysunku czy wymagań projektowych.
 • Powiązanie – program dzięki opcji „Stwórz powiązania” umożliwia szybkie powiązanie szyn głównych znajdujących się na różnych stronach projektu, co pozwala na przejrzyste tworzenie dużych projektów.
 • Zastąp – przez pomyłkę użyłeś nie tego artykułu? Żaden problem. Funkcja „Zastąp” pozwoli na szybką podmianę zarówno całej grupy urządzeń, jak i pojedynczego artykułu.
 • Notatka – dodawanie notatek do produktów pozwala na opisanie artykułu czy np. obwodów odbiorczych. Notatki są widoczne zarówno na schematach jak i w dokumentacji.
 • 3 stopniowy system obliczeń – po wykonaniu projektu, pierwszym krokiem jest ustalenie uwarunkowań środowiskowych tj. temperatura otoczenia, liczba jednostek funkcjonalnych czy typ instalacji rozdzielnicy. Następnie możemy dodać do projektu oszynowanie. Jeżeli na tym etapie weryfikacja przyrostu temperatury po przez obliczenia przekroczy wartości graniczne, program w ostatnim kroku zaproponuje nam zastosowanie konkretnego dla danej obudowy systemu wentylacyjnego, który umożliwi obniżenie temperatury w naszej rozdzielnicy.

Aktualizacja: 11.02.2016 - wersja 1.0.5. Co nowego?

Kolejna odsłona programu, to jeszcze większy komfort i szybkość pracy. Program oferuje wiele nowych funkcji, takich jak:

 • Edycja linii: typ, kolor, pozycja
 • Tworzenie własnych grup produktowych: do zarządzania najczęściej używanymi produktami
 • Automatyczne numerowanie: oznakowanie wyposażenia może się odbyć automatycznie dla całego projektu
 • Możliwość kopiowania/wklejania fragmentów projektu
 • Automatyczne wstawianie symboli w schematach (poprzez dwukrotne kliknięcie na symbol urządzenia na liście produktowej)
 • Zdjęcia produktów pojawiające się po najechaniu kursorem myszy na odpowiednie urządzenie na liście produktowej.
 • Możliwość wstawienia kilku produktów do projektu jednocześnie (zaznaczenie kilku produktów na liście produktowej i przesunięcie ich do obszaru projektowego)
 • Możliwość wstawienia symboli obciążeń.
 • Zmiana w zestawach. Indywidualne artykuły w zestawach są nieaktywne (szare tło) i nie mogą zostać umieszczone na rysunku. Po zmianie (np. usunięciu ściany tylnej) aktywują się elementy zestawu.
 • Możliwość umieszczenia kilku obudów na jednym rysunku (prawy przycisk myszy na niebieskim obszarze odpowiedzialnym za obudowy - "Dodaj obudowę

Aby pobrać nową wersję wystarczy kliknąć przycisk "Pobierz teraz!". W przypadku użytkowników posiadających wcześniejszą wersję oprogramowania, pojawi się komunikat. Instalacja rozpocznie się po kliknięciu w przycisk "Aktualizacja".

Schaltschrank Software

Wydruki etykiet


Wraz z nowym wydaniem Schrack Design za pomocą jednego kliknięcia można wydrukować odpowiednią tabliczkę znamionową. Wymiar etykiet to 100x120mm.


Zalecamy drukarkę etykiet termotransferową TTP-245C. Klienci Schrack Technik mogą zakupić ją ze specjalnym rabatem w Polskim Centrum Kas Fiskalnych - bezpośrednio wysyłając mail na adres warszawa(at)pckf.pl z tematem "Schrack DESIGN" - prosimy również przesłać mail do wiadomości Schrack Technik: digital(at)schrack.pl
Szczegółowe informacje na temat drukarki można znaleźć na stronie pckf.pl

Twoje korzyści: Schrack Design

Funkcjonalność

Projektowanie rozdzielnic - wybór kompenentów

Baza produktów zawiera ponad 10 000 artykułów. Zacznij od obudowy, a następnie wstaw aparaty elektryczne korzystając z bazy produktów, zakładki „Ulubione produkty” lub wstawiając własne produkty.

Projektowanie rozdzielnic - zestawienia materiałowe

Za pomocą zestawień produktów możesz zaprojektować jedną lub kilka rozdzielnic. Wystarczy kilka kliknięć aby dodać, wymienić oraz zmienić ilość poszczególnych elementów.

Projektowanie rozdzielnic - widok elewacji

Przeciągnij ikony artykułów z zestawienia produktów i zaplanuj ich rozmieszczenie w obudowie, tworząc w ten sposób własny widok rozdzielnicy.

Nowe funkcje Automatycznego i ręcznego generowania schematów w znaczący sposób przyspieszą proces tworzenia projektu.

Program za Ciebie wykona połączenia elektryczne między wyłącznikami RCCB a MCCB, na podstawie kolejności umieszczanych na elewacji urządzeń.

Projektowanie rozdzielnic - obliczenia termiczne

Klikając na „Obliczenia przyrostu temperatury” i ustawiając podstawowe dane takie jak temperatura otoczenia i rodzaj instalacji obudowy, dokonasz weryfikacji przyrostu temperatury w rozdzielnicy.

Projektowanie rozdzielnic - druk raportu

Za pomocą dwóch kliknięć przejdź do obszaru wydruku dokumentacji, w której oprócz wyników obliczeń przyrostu temperatury według IEC TR 60890, możesz umieścić schematy instalacji, widok elewacji, zestawienie materiałów oraz naklejkę na obudowę w postaci tabliczki znamionowej.

Projektowanie rozdzielnic - export i zapis

Dokumentacja rozdzielnicy musi być archiwizowana przez okres 10 lat. Za pomocą kilku kliknięć eksportuj i zapisuj swoje zestawienia produktów i dokumentacje.

Projektowanie rozdzielnic - zamawianie

Po zaprojektowaniu i przeprowadzeniu obliczeń, możesz w prosty sposób zamówić wykorzystane komponenty. Klikając na koszyk możesz dokonać zamówienia online.

* Podczas instalacji wymagane jest podanie loginu i hasła do sklepu internetowego. Otrzymasz je błyskawicznie po wypełnieniu formularza niepełnej rejestracji lub po pełnej rejestracji firmy w sklepie internetowym. Przed pobraniem pojawi się prośba o zalogowanie lub utworzenie konta.

Wsparcie techniczne

Uwagi i pytania dotyczące oprogramowania Schrack Design prosimy kierować na adres digital(at)schrack.pl