Schrack Technik Polska
  • Schrack Protect

    Program Schrack Protect wspiera Cię przy prostej i zgodnej z normami konfiguracji wewnętrznej ochrony odgromowej zgodnie z EN 62305.

    Zacznij teraz

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa: szybka i bezpieczna konfiguracja

Program Schrack Protect wspiera Cię przy prostej i zgodnej z normami konfiguracji wewnętrznej ochrony odgromowej zgodnie z EN 62305. Dodatkowo do stworzonej przez siebie wymaganej listy części, otrzymasz dokumentację i możesz bezpośrednio zamawiać żądane produkty.

Zacznij teraz

Funkcje Schrack Protect

1. Szczegóły projektu

Szczegóły projektu obejmują informacje ogólne, takie jak nazwa projektu, adres, dane osoby kontaktowej oraz opis lub notatkę.

Informacje te są wykorzystywane przy automatycznym generowaniu dokumentacji i mogą pomóc w indywidualnym stworzeniu projektu.

2.1 Rozdzielnica główna

W pierwszym kroku konfiguracji określany jest odpowiedni ochronnik dla głównej rozdzielnicy.

Należy odpowiedzieć na następujące pytania: czy jest dostępna zewnętrzna ochrona odgromowa? Jak duża jest powierzchnia użytkowa budynku? Aby można było określić właściwą klasę ochrony przeciwprzepięciowej LPL, zgodnie z normą EN 62305, decydujący jest wybór typu budynku i jego przeznaczenie. Ponadto można określić opcje budynków i po wybraniu istniejącego systemu zasilania sieciowego program natychmiast zasugeruje odpowiedni produkt. Jeśli ogranicznik wymaga styku pomocniczego lub jest wtykowy, istnieje również taka opcja wyboru.

2.2 Rozdzielnice zasilane z rozdzielnicy głównej (podrozdzielnice)

W drugim kroku konfiguruje się odpowiedni ochronnik dla kolejnej rozdzielnicy (zasilanej z rozdzielnicy głównej).

Ochronnik przepięciowy dla tej kolejnej rozdzielnicy (podrozdzielnicy) jest potrzebny tylko wtedy, gdy znajduje się ona dalej niż 10 m od rozdzielnicy głównej. W takim przypadku dodawany jest odpowiedni ochronnik do ochrony podrozdzielnicy na podstawie specyfikacji systemu sieciowego i ilości podrozdzielnic. Można tu również określić styk pomocniczy lub jego brak.

2.3 Dodatkowe ochronniki

W trzecim kroku można wybrać produkty do ochrony dodatkowych komponentów, które występują w obiekcie.

Nie tylko dom, mieszkanie czy też biuro muszą być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami, ale także różne dodatkowe elementy, takie jak systemy magistrali KNX, sygnalizacji pożaru, kable koncentryczne czy oświetlenie LED. Po wybraniu istniejących w instalacji systemów  lista ochronników zostanie automatycznie zaktualizowana.

2.4 Zewnętrzne odbiory – poza budynkiem

W czwartym etapie można skonfigurować ochronę przeciwprzepięciową dla ochrony dodatkowych linii zasilających odbiorniki umieszczone poza budynkiem.

Wszystkie linie energetyczne wychodzące na zewnątrz domu (zasilane z rozdzielnicy głównej) nazywane są liniami zasilającymi. Na przykład dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych lub pomp elektrycznych w hydroforni, garażu zewnętrznego, czy wiaty garażowej itp. Poprzez wybór rodzaju systemu sieciowego, czy to jednofazowego, czy wielofazowego, a także wskazaniu czy linia zasilająca znajduje się blisko budynku (zgodnie z metodą toczącej się kuli), czy też nie, dodawany jest odpowiedni ochronnik. Jeśli wymagany jest styk pomocniczy, można go również wybrać.

3. Zamknięcie projektu

Po wykonaniu wszystkich kroków Schrack Protect tworzy listę zawierającą wszystkie ochronniki wymagane do projektu. Tę listę produktów można dodać do koszyka i zamówić jednym kliknięciem. Można również pobrać pełną listę produktów w formacie CSV, a także pełną dokumentację projektu! Składa się z ona z wprowadzonych przez Ciebie informacji jak również szczegółów projektu. W dalszej części znajduje się również lista produktów z uwagami do dodatkowych komponentów.

 

Zapytania dotyczące wsparcia

Aby uzyskać szczegółowe odpowiedzi na pytania i pomoc dotyczącą Schrack Protect, prosimy o kontakt: digital@schrack.pl

Twoje zapytanie opracujemy tak szybko, jak to możliwe i skontaktujemy się z Tobą!

 

Nota prawna

Konfigurator ochrony przeciwprzepięciowej (Schrack Protect) udostępniany jest bezpłatnie przez firmę Schrack Technik i służy jako pomoc przy wstępnym doborze komponentów ochrony przeciwprzepięciowej. Wyraźnie zaznacza się, że użytkownik musi sprawdzić stworzoną przez konfigurator propozycję produktów pod kątem wymagań stawianych projektowi i jeśli to konieczne samodzielnie ją poprawić. Schrack Technik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i / lub kompletność.

Jeśli Schrack Technik zauważy błędy lub niekompletności w korzystaniu z kalkulatora, powiadomi o tym użytkownika i - jeśli to możliwe - wprowadzi poprawki w konfiguratorze. Najnowsza wersja konfiguratora jest dostępna do użytku na stronie głównej Schrack Technik www.schrack.at. Użytkownik konfiguratora jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania najnowszej wersji konfiguratora Schrack Protect.