Schrack Technik Polska

Zostań administratorem w Sklepie Online

Opis poziomów dostępu

Administrator 

Może:

  1. Zarządzać kontami - może dodawać i usuwać konta użytkowników
  2. Mianować nowych administratorów lub ich usuwać.
  3. Deaktywować i aktywować istniejących użytkowników
  4. Składać zamówienia
  5. Widzieć ceny po rabatach
  6. Edytować dane teleadresowe
  7. Edytować główny adres firmy


Składanie zamówień

Może:

  1. Zamawiać produkty
  2. Widzieć ceny po rabatach 
  3. Edytować adresy dostaw.

Pobierz formularz zgody

Proszę pobrać plik PDF np. kliknąć na link prawym przyciskiem myszy i wybrać "Zapisz element docelowy jako..."

Formularz dla działalności gospodarczych

Formularz dla spółek