Schrack Technik Polska

Warunki korzystania z oprogramowania SCANOS

Informacje prawne dot. systemu skanowania i zamawiania "SCANOS"

Oprogramowanie "SCANOS" jest dostarczane bezpłatnie przez firmę Schrack Technik i służy jako pomoc w szybkim i skutecznym skanowaniu i zamawianiu artykułów za pomocą skanera, dzięki czemu listę zeskanowanych produktów można w łatwy sposób przesłać do sklepu internetowego Schrack Technik lub wyeksportować jako plik CSV.

Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność zebranych danych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i / lub kompletność danych. Jeśli w oprogramowaniu zostaną odkryte jakiekolwiek błędy, Schrack Technik postara się wprowadzić poprawki jak najszybciej.

Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze strony głównej Schrack www.schrack.pl.

Użytkownik oprogramowania "SCANOS" jest zobowiązany do samodzielnego uzyskania najnowszej wersji oprogramowania "SCANOS".