Schrack Technik Polska

Schrack CAD - filmy instruktażowe

Dobór obudowy

Funkcja Dobór obudowy pozwala na wyświetlenie propozycji obudów modułowych na podstawie stworzonego projektu oraz wypełnionych filtrów takich jak ilość rezerwy, stopień ochrony, wykonanie czy rodzaj materiału.

NOWOŚĆ!
od wersji 3.2.6

Pobierz program Schrack CAD


Obliczenia termiczne

Weryfikacja przyrostu temperatury stanowi część Weryfikacji Konstrukcji o której mowa w normie PN-EN 61439. Dopuszcza ona wykonanie takiej weryfikacji poprzez obliczenia w rozdzielnicach i sterownicach niskonapięciowych, w których prąd znamionowy nie przekracza wartości 1600 A. Program Schrack CAD umożliwa wykonanie weryfikacji przyrostu temperatury właśnie poprzez obliczania do maksymalnej dopuszczalnej przez normę wartości. W znaczący sposób przyspiesza to pracę, zwalniając użytkowników z konieczności wykonywania żmudnych, czasochłonnych i skomplikowanych obliczeń.

Duplikuj schemat

Często tworząc schemat czy widok elewacji rozdzielnicy dochodzi do sytuacji, w której poszczególne fragmenty projektu powtarzają się. Za pomocą funkcji Duplikuj schemat użytkownik może szybko powielić (dowolną ilość razy) zaznaczony fragment schematu czy widoku rozdzielnicy, jednocześnie aktualizując atrybuty wstawianych aparatów.


Generuj elewację

Funkcja Generuj elewację rozmieszcza w wybranej obudowie widoki aparatów, na podstawie wcześniej wykonanego schematu elektrycznego.

Generuj listwę

Funkcja Generuj listwę umożliwia utworzenie na podstawie widoku rozdzielnicy listwy zaciskowej, w której zaciski są ułożone w kolejności odpowiadającej kolejności aparatów elektrycznych w rozdzielnicy, lub od zacisku o najmniejszym przekroju do zacisku o największym przekroju przewodu (zgodnie z PN-EN 61439-1:2011). Dodatkowo, wszystkie zaciski są ponumerowane i przypisane do poszczególnych listw zaciskowych X. Ponadto, istnieje możliwość generowania listy aparatów i przypisanych do nich listw zaciskowych.