Schrack Technik Polska

Seria AMPARO COMBO Horizontal

  • Wersja dwusekcyjna z podziałem na część z aparaturą modułową oraz część multimedialną/teletechniczną
  • Jedna wspólna rama, dwie pary drzwi stanowiące dwie sekcje
  • Klasa izolacji II, stopień ochrony IP30
  • Dostępne w wersji 3-rzędowej (część multimedialna z trzema płytami montażowymi) oraz 4-rzędowej (część multimedialna z czterema płytami montażowymi)

Elementy wyposażenia dodatkowego


TSM i tablice elektryczne
TSM i tablice elektryczne

W naszej ofercie znajdziecie Państwo skrzynki w wersji natynkowej oraz podtynkowej spójne wizualnie z tablicami elektrycznymi

Seria AMPARO COMBO Vertical
AMPARO COMBO Vertical

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe wraz z tablicami elektrycznymi w jednej wspólnej obudowie p/t. Wersja pionowa.

Seria PPBKI
Seria PPBKI

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe w obudowie z tworzywa. Dostępne w wersji p/t i n/t.

Seria PPBKA
Seria PPBKA

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe p/t z perforowanymi drzwiami metalowymi.

Seria PPBK0
Seria PPBK0

Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe w obudowie metalowej wraz z perforacją drzwi. Dostępne w wersji p/t i n/t.

Seria PPBCP
Seria PPBCP

Wersja dwusekcyjna z podziałem na część z aparaturą modułową oraz część multimedialną/ teletechniczną w jednej wspólnej obudowie natynkowej.

Mieszkaniowe tablice elektryczne
Tablice elektryczne

Mieszkaniowe tablice elektryczne spójne wizualnie z TSM serii PPBKA oraz PPBKI. Dostępne w wersji p/t i n/t.

Zabezpieczenie instalacji domowej
Zabezpieczenie instalacji

Aparatura modułowa do zabezpieczeń instalacji mieszkaniowych.