Schrack Technik Polska

Funkcja Dobór obudowy

Prezentacja funkcji:

Dobór obudowy:

Funkcja pozwala na wyświetlenie propozycji obudów modułowych na podstawie stworzonego projektu oraz wypełnionych filtrów takich jak ilość rezerwy, stopień ochrony, wykonanie czy rodzaj materiału.

Działanie funkcji:

1. W oknie głównym programu wybierz "Funkcje" -> "Obliczenia" -> "Dobór obudowy".


2. W wyświetlonym oknie wypełnij filtry. Ilość modułów może zostać określona na postawie stworzonego projektu, niezależnie, czy jest to schemat czy widoki urządzeń. W tym celu wybierz przycisk "Pobierz z rysunku" i zaznacz oknem projekt w środowisku CAD.


3. W celu zmniejszenia ilości propozycji programu, można posłużyć się filtrami pomocniczymi.


4. Klikając na ikonkę "i", która znajduje się w ostatniej kolumnie w liście propozycji obudów, zostaną wyświetlone dane techniczne danej obudowy.

5. Po wybraniu obudowy kliknij przycisk "Wstaw".